Utbildningen Good to Great är stöd för den växande andel skolchefer och rektorer som idag har mer systematiska ambitioner kring undervisningen. Utbildningen kan ses som en påbyggnadsdel till existerande utbildningar för skolledare. Den handlar om hur skolchefer och rektorer konkret kan leda och genomföra arbetet med att systematiskt analysera samt utveckla undervisningens kvalitet. Fokus ligger på den undervisning som forskning visat leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling. Med andra ord den undervisning som lärare genomför och som i sig är kompensatorisk.

Utbildningen består av en serie korta tillfällen via webben – tidig morgon eller sen eftermiddag – för att skolledare ska kunna passa in den i sina kalendrar. Som en bas för utbildningen finns bland annat data från mer än 2000 systematiskt genomförda lektionsobservationer på skolor i Sverige av arrangörerna: BRAVOLesson och Skolkompaniet/Fibbla Kompetens. De erbjuder utbildningen tillsammans med partners i Sverige, England och USA, bland annat Linköpings Universitet och Emporia State University.

Skolinspektionen: 6 av 10 skolor behöver utveckla undervisningen
Utbildningen är högaktuell efter Skolinspektionens årsrapport för 2022 som släpptes nyligen. Den visar att 6 av 10 kvalitetsgranskade skolor behöver utveckla undervisningen. De skriver att “…arbetet med att höja kompetensen hos befintliga lärare är en underutnyttjad strategi” och att “Vi ser inte tillräckligt kraftfulla kompensatoriska insatser.”

Rapporten såväl som den nya utbildningen har fokus på det kompensatoriska uppdraget. Ordet kompensatorisk används av Skolinspektionen i kombination med många andra olika ord som “insatser”, “åtgärder”, “effekter” men inte i kombination med ordet “undervisning”.

Kompensatorisk undervisning
Av alla typer av möjliga kompensatoriska åtgärder är det nu dags att fokusera på det som är kompensatorisk undervisning. Ett exempel: Data från 486 av de 2000 observerade lektionerna i grundskolan visar att det var enbart 38 procent av lektionerna som läraren arrangerade någon form av samarbetslärande. Med andra ord, att läraren utnyttjade den kraft för studiero och lärande som forskning visat finns i att elever arbetar tillsammans på olika sätt. De elever som drabbas mest av att samarbetslärande inte är en planerad och tränad del av undervisningen är de elever som har störst behov av stöd. Lärarna drabbas också eftersom de då inte hinner med att ge alla elever stöd.

För övrigt nämns ordet/ordstammen “undervisning” 242 gånger på Skolinspektionens årsrapports totalt 67 sidor.

Läs mer om utbildningen Good to Great här.

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson. Epost: mats@bravolesson.se Telefon: 0709-574780

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90