BRAVOLessons veckobrev 49 om bättre och bättre undervisning

Den här och de kommande två veckorna handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Klicka på länken nedan för att se hur undervisningen är en del av helheten när man nu vidareutvecklar det systematiska kvalitetsarbetet på alla skolorna i Ludvika. Då laddar du ner en pdf med deras Interninformation – Delrapport 1. Den gick ut till all skolpersonal vid läsårsstart. Inom kort är det dags för Delrapport 2.

I Ludvika arbetar förvaltningen och rektorerna sedan i februari tillsammans med representanter för lärarna, lärarförbunden samt politikerna. Dessutom är alla lärare inblandade. Lärarna kan kommentera och ge input till arbetet med att utveckla hela strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet och resultatstyrningen.
Ludvika tar stöd i det som många andra kommuner också använder – Modellen. Det innebär: vetenskaplig grund, nyckeltal och mål, skolans och lärarnas rutiner m.m – se helheten när du klickar och laddar ner.

Ludvika lyfter sin struktur för att organisera verksamheten med ännu större fokus på det som ska levereras – elevernas inlärning och kursplanerna i alla ämnen. Den del som handlar konkret om undervisningen är inramad med blått när du laddar ner deras interninformation.

I nästa veckobrev från oss får du ta del av deras konkreta plan för lektionsobservationer och kollegialt lärande under fyra terminer. Planen har de döpt till Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här.

Ladda ner Ludvikas interninformation här.

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90