BRAVOLessons veckobrev 50 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi hur fokus på undervisningen är en del av deras arbete med att lyfta strukturen för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Vi gav tillgång till en pdf med Ludvikas interninformation om hur det arbetet fortlöper.

En del av interninformationen handlade kort om den plan man har tagit fram och som man nu har börjat arbeta efter. En plan som man döpt efter Tommy Nilssons låt Öppna din dörr och säga att du vill ha mig här.

Målet är att inom fyra terminer “bygga en kollegial kultur där det är naturligt för lärare att studera sin och andras undervisning för att utveckla elevernas lärande”. Planen där rektorerna tar ledningen beskriver hur man tänker och gör:

  • Termin 1 – Fokus på lektionsstart och lektionsslut
  • Termin 2 – ​Systematiska observationer och didaktiska samtal påbörjas
  • Termin 3 – Lärare börjar öppna sina klassrum för att få feedback av och samtala med varandra
  • Termin 4 – Kollegialt lärande – ​lärare​ ​observerar, reflekterar och samtalar systematiskt tillsammans

Klicka på länken nedan för att ladda ner och ta del av Ludvikas plan. Du kan också ladda ner BRAVOLessons guide som har inspirerat arbetet i Ludvika.

I nästa veckobrev från oss får du ta del av deras observationsunderlag för fokus på lektionsstart och lektionsslut.

Ladda ner Ludvikas plan

Ladda ner BRAVOLessons guide

Lyssna på Tommy Nilsson – Öppna din dörr…

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90