BRAVOLessons veckobrev 49 – 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar våra veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.
Ladda ner Ludvikas interninformation om systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.
Ladda ner Ludvikas plan för bättre och bättre undervisning

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.
Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90