BRAVOLessons veckobrev 51 om bättre och bättre undervisning. 

Under tre veckor handlar vårt veckobrev om fokus på undervisningen i Ludvika kommun.

Den första veckan beskrev vi hur deras plan för bättre och bättre undervisning är en del av hela deras förbättrade struktur (tillgänglig för nedladdning) för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

I förra veckans nyhetsbrev beskrev vi Ludvikas konkreta plan (tillgänglig för nedladdning) har som mål att alla inom fyra terminer ska arbeta tillsammans -kollegialt och systematiskt för bättre och bättre undervisning.

Den här veckan handlar det om hur man i Ludvika under den första terminen/höstterminen har haft fokus enbart på lektionsstart och lektionsslut.

De har genomfört många korta lektionsobservationer på alla skolor. Observationerna kopplas inte till respektive lärare utan de samlar in data för att med statistik från BRAVOLesson Analys kunna beskriva “så gör vi på vår skola/i vår kommun”. Det kommer man att i början av nästa termin ha som ett underlag för diskussion med hela kollegiet som start för deras fortsatta utvecklingsarbete – tillsammans.

Man har tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen

Ladda ner Ludvikas observationsschema som fokuserar på lektionsstart/-slut. 

I nästa veckobrev går vi igenom Den mest outnyttjade möjligheten inför 2019.

Vi önskar en God Jul och ett bättre och bättre Nytt År!

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90