Vad händer med undervisningen?

Hej!

Vad tror du händer med undervisningen och elevernas lärande på din skola/era skolor nästa termin och de kommande läsåren?

  • Om skolchef/rektor organiserar gemensamt systematiskt fokus på dimensioner av undervisning på vetenskaplig grund.
  • När ni tillsammans – skolledare och lärare – konkret kan se och prata om iakttagbara läraraktiviteter som beskriver de viktiga detaljerna av undervisningsskicklighet på vetenskaplig grund.
  • Om lärarna i sommarpresent får ett eget ex av boken Skicklig undervisning (80 sidor) med de iakttagbara läraraktiviteterna och forskningsbakgrunden samlad.
  • När ni med statistik kan se och analysera hela kollegiets styrkor och utvecklingsområden samt hur undervisningens kvalitet utvecklas över tid. Parallellt jämför ni med progressionen i elevernas kunskapsutveckling.

Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling.

Läs mer och beställ här.

Se utvecklingen på en av skolorna i Uppvidinge kommun – motsvarande utveckling på alla sex skolorna den här terminen.

Vårhälsningar!
Team BRAVOLesson

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Okänd kvalitetskris i skolan

75 procent av lektionerna har inte fokus på lärande.

Vi har systematiskt observerat undervisningen under 2100 lektioner i svenska klassrum. Då har vi sett många exempel på fantastisk och skicklig undervisning. Vi har dock sett ännu mer undervisning som inte är skicklig, som inte vilar på vetenskaplig grund och som inte är likvärdig eller kompensatorisk. Undervisning som ger lite stöd för elevernas kunskapsutveckling och speciellt för elever med behov av mycket stöd.
Ett exempel: Under 75 procent av en serie på 500 observerade lektioner på 28 grundskolor var det under lektionen inte fokus på att lära utan istället på att göra eller att hinna med. Läs fler exempel i vår appell till Skolriksdagen 2023 den 8-9/5 – se länk nedan.

Den stora mängd data om undervisning på vetenskaplig grund i svenska klassrum som vi systematiskt samlat har, vad vi känner till, ingen annan samlat under de senaste decennierna. Forskare vid Linköpings Universitet har därför bestämt sig för att tillsammans med oss analysera våra data i en rapport som presenteras under ett seminarium den 22/11.

Vi väljer att publicera detta dokument redan nu inför Skolriksdagen den 8-9 maj. Vi upplever att det i skolan och i debatten är för lite fokus på det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande, undervisningens kvalitet.
Många skolchefer och rektorer som vi träffar håller med om att det är viktigast men säger att de inte har tid att prioritera det nu, trots låga elevresultat år efter år och trots Skollagens skrivningar om likvärdig undervisning samt vetenskaplig grund.
Fler skolor har börjat att prioritera undervisningen men det finns inte någon uppfattning om att det brådskar eller är angeläget att systematiskt förbättra de viktiga detaljerna av undervisning på vetenskaplig grund. Skolans vardag rullar på med mer än 560.000 nya lektioner varje dag. Vilken möjlighet!

– Det är angeläget att öka medvetenheten om betydelsen av undervisningens kvalitet inför nästa läsår. Då kommer det att genomföras ytterligare 100 miljoner lektioner på Sveriges grund- och gymnasieskolor. Många lektioner kan leda till mer lärande. I vår appell och på Skolriksdagen ger vi exempel på hur, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

En appell till Skolriksdagen 2023 med inbjudan till ett seminarium på Linköpings Universitet den 22/11

————————————–

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, telefon 0709-574780 eller epost mats@bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolledare som vill lämna “det känns som att undervisningen har blivit bättre” bakom sig

Tillhör du en av de många skolchefer och rektorer som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet? Är du samtidigt frustrerad över att ni i era kvalitetsdialoger inte har några data att analysera kring undervisningens kvalitet – kring det som har störst påverkan på både studiero och lärande?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet för att nå samsyn kring vad viktiga evidensbaserade detaljer i undervisningen är. Med övriga delar i Rektorspaketet kan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på Skolriksdagen
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter på Skolriksdagen den 8-9 maj eller på Framtidens lärande Väst i Karlstad den 14-15 juni. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Vårhälsningar från
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt. Paketet omfattar en 1-användarlicens för rektor eller till exempel en förstelärare.

Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så coachar man lärare kring skicklig undervisning – i England och USA

Så utvecklar, stärker och behåller man professionella lärare.

Två möjligheter för svenska skolledare, utvecklingsledare och förstelärare att få nya perspektiv på skolutveckling. BRAVOLesson erbjuder, med partners i England och USA, två smaka-på-utbildnings-halvdagar*** via webben kring hur skolledare och nyckelpersoner utbildas i hur man coachar lärare. Detta ger en inblick i andra skolkulturer där man över tid har haft fokus på hur lärare kan utvecklas i sin yrkesroll samt hur undervisningen genomförs på vetenskaplig grund och vad den leder till.

Innehåll

  • Why Coaching?
  • What are the skills required to be an Analytical/Instructional Coach?
  • What is the Analytical/Instructional Coaching programme?

Tid: Båda halvdagspassen 13.00 – cirka 16.00 via webben
Pris
: 2.950 kr exkl. moms för båda tillfällena tillsammans
Anmäl dig här.

Begränsat antal platser kvar. Detta är för övrigt en del av utbildningsserien Good to Great! för skolchefer och rektorer.

*** = anpassade utbildningstillfällen för att svenska deltagare ska få en inblick i hur man utbildar skolledare och nyckelpersoner på detta tema.

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Välj Rektorspaketet och ha koll på undervisningens kvalitet på din skola i december 2023

Tillhör du en av de många kommuner, skolor och skolledare som nu diskuterar hur ni ska kunna utveckla undervisningens kvalitet för elevernas lärande? En fråga som ni då nästan garanterat har diskuterat är: Har vi samsyn kring vad skicklig undervisning på vetenskaplig grund är?

Med observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken kan du börja leda arbetet med att skapa och nå samsyn kring det. Med övriga delar i Rektorspaketetkan du systematiskt organisera arbetet med lektionsobservationer och auskultationer samt analysera och ha en första bild av undervisningens kvalitet på din skola i december 2023. Fokus på detaljerna som forskning över tid återkommande visat vara viktiga för studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Rektorspaketet innehåller det många skolledare behöver:
1. En konkret plan (plus flera olika exempel från skolor, kommuner och oss)
2. Observationsunderlag för undervisning på vetenskaplig grund
3. Systemstöd för systematik, analys samt utveckling
Läs mer nedan.

Rusta dig för att planerat och systematiskt leda detta arbete från och med läsårsstart i augusti. Skaffa Rektorspaketet i vår och förbered dig med stöd av oss.

Vi ses på SETT
Vill du veta mer om detta läs nedan eller kom till vår monter M:07 på SETT. Där kommer vi att berätta om och visa vad skicklig kompensatorisk undervisning är.

Välkommen till SETT!
hälsar Team BRAVOLesson

———————————————————-

Rektorspaketet innehåller 1-2-3

1. Plan för bättre och bättre undervisning
Du får en superkonkret plan för HT2023. Du får också olika exempel från skolor och kommuner: Underlag för att du kan skriva din skolas plan för de kommande läsåren.

2. Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken i boken (se bild nedan) är baserat på forskning som återkommande visat vilka detaljer i undervisningen som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Underlaget innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter baserade på mer än 1800 systematiska lektionsobservationer på svenska skolor.
Möjligt tillval – utbildningen: Vad GÖR en skicklig lärare?

3. BRAVOLesson är app-webb-video för pedagogiskt ledarskap. Verktyget för dig som vill ha stöd för att genomföra och organisera arbetet systematiskt.
Allt på ett och samma ställe för pedagogisk ledare:
• Lektionsobservationer
• Kollegialt lärande
• Medarbetarsamtal
• Statistik för analys och utveckling

Paketpris för 1-2-3: 11.900 kr exkl. moms och frakt vid beställning före 230630. Pris år 2: 3.950 kr/läsår.
Beställ smidigt här.

Boka en gratis webbvisning här
.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90