Ett nytt läsår har startat och Skolverket har beskrivit krisläget i svensk skola. Deras åtgärdsförslag är av samma karaktär som tidigare när man under många år stöttat svensk skola för ökad likvärdighet.

Vi har tagit fram en ny reflektions- och inspirationsskrift som pekar på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande: kvaliteten på allalärares undervisning. Med andra ord den ordinarie undervisningen som pågår varje skoldag och totalt blir 100 miljoner lektioner per läsår.
Undervisningen är inte i fokus i skoldebatten. I den nya skriften har vi sammanställt några av de många rapporter som visat att den inte är i fokus i många skolors kvalitetsarbete heller.

Den 25/8 beskrev Skolverkets generaldirektör krisen i svensk skola på DN Debatt med att vi i Sverige inte har en skola för alla elever. Generaldirektörens åtgärdsförslag var i stort desamma som tidigare inklusive att flytta de skickligaste lärarna till de mest utsatta skolorna. Något som ännu inte varit framgångsrikt i Sverige och inte i några andra länder heller.

“We choose to go to the Moon”
Nu föreslår vi att någon pekar ut riktningen med en vision för skolan i kunskapsnationen Sverige. Det skulle kunna göras i stil med ett av president John F Kennedys många tal som av retorikforskare lyfts fram som mästerverk i ledarskap. Exempelvis: talet han höll vid Rice University i september 1962 – “We choose to…”

“Vi väljer att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Ladda ner här: 6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

För mer information
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780
mats@bravolesson.se

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90