Hej!


Du har tidigare besökt vårt bibliotek. Kanske har du redan läst om observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken som vi lanserade 2022.Nu har vi tagit fram en ny video som beskriver den stora fördelen med det. För första gången finns nu ett underlag som gör det möjligt för er att nå samsyn på riktigt kring vad som konkret är de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund.
Det används nu på 100 skolor och i hela kommuner.

Två stora fördelar med Undervisningsskicklighet i praktiken är:

  • det är inte en bedömningsmatris med en bedömningsskala (… i ganska hög grad… i mycket hög grad) som ingen kan nå samsyn kring. Istället innehåller underlaget iakttagbara läraraktiviteter beskrivna i lärandematriser som tydliggör progressionen och som lärare kan reflektera kring på egen hand och tillsammans – lärare/lärare och lärare/skolledare.
  • forskningsbakgrunden och kopplingarna till styrdokumenten finns samlat med underlaget i boken Skicklig undervisning. Fantastiskt för kollektivt lärande och samsyn!

Se video här (1:24 min)
Läs mer och beställ
Projekt tillsammans med Linköpings Universitet kring observationsunderlaget

——————————-

Så här tycker andra om underlaget:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

——————————-

Hösthälsningar från
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90