Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys – datadriven skolutveckling
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Vid nästan alla kvalitetsdialoger i svensk skola saknas idag data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord data om undervisningens kvalitet. Genom att organisera systematiska lektionsobservationer med systemstödet BRAVOLesson kan ni observera, reflektera kring, analysera data om undervisningens kvalitet och utveckla den på vetenskaplig grund. Ni kan komma vidare med det forskarna har pekat på som ett utvecklingsområde för skolan – datadriven skolutveckling.

Se video (1:08 min)
Boka ett webbmöte med oss
Om du missade del 1 – läs här

Lycka till med läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

PS. BRAVOLesson används sedan starten 2017 på fler skolor och i fler kommuner varje termin. Den här veckan startar nya skolor i Uppsala kommun och Linköpings kommun samt tre nya kommuner på Island.

————————————–

FÖR DIG SOM REDAN NU VILL LÄSA MER

Du som är skolchef kan leda Kvalitetsdialoger 2.0 inklusive data för analys av undervisningen och vad den leder till.

Du och dina medarbetare kan börja jämföra hur undervisningen utvecklas med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid. Ni kan spegla data om undervisningen mot de övriga data ni använder kring elevernas kunskapsutveckling. Som skolchef kan du leda rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.

Du som är rektor kan också ha interna workshops med lärarna om samma data. Workshops som vi, av egna erfarenheter tillsammans med rektorer och lärare, vet förändrar samtalet om undervisningen.
Från “hur undervisar jag?” till även “hur undervisar vi på vår skola?” och till samtal om viktiga detaljer av undervisningen vid kaffemaskinen. Från oro till utvecklingsglädje. Som rektor kan du organisera lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

————————————–

Ny statistikfunktion – perfekt för Kvalitetsdialoger 2.0.
Nu släpper vi i BRAVOLesson en ny funktion som gör att du som skolchef och skolledare på en vy kan följa:
– processerna för att utveckla undervisningens kvalitet
– progressionen i undervisningens kvalitet

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90