Samarbetslärande är en enorm möjlighet för den svenska skolan!

Enbart 1 av 20 lärare hade medvetet utbildat eleverna till att arbeta tillsammans.
1 av 3 lärare lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen, vilket är ett stort problem speciellt för de elever som behöver stöd för både motivation och lärande. Läs mer nedan.

Ett av de mest beforskade områdena under de senaste två decennierna är forskning kring vilken kraft för lärande som uppstår när elever får lära tillsammans. Det är därför som samarbetslärande också är en mycket tydlig del av skolans uppdrag enligt läroplanen.
I det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken finns iakttagbara läraraktiviteter i en lärandematris med fyra utvecklingssteg som gör att rektorer och lärare tillsammans kan se, prata om och utveckla samarbetslärande i varje klassrum. Dessutom finns forskningsbakgrunden och texterna från läroplanerna samlat som en del av underlaget. En stor fördel för lärarnas kollegiala och kollektiva lärande.

Motsvarande lärandematriser med iakttagbara läraraktiviteter finns också i underlaget för nio andra dimensioner av undervisning som leder till lärande.

1800 lektionsobservationer och påföljande didaktiska samtal med varje lärare utgör basen för det nya observationsunderlaget. Observationerna är genomförda på svenska skolor och har bland annat visat hur lärare gör kring att skapa möjligheter för elever att lära tillsammans.

I en del av de data som samlats runt de 1800 observationerna har lärares sätt att hantera samarbetslärande jämförts mellan lärare i åk F-6 jämfört med (åk 7-9). Totalt 360 lektionsobservationer*** ingick i jämförelsen:

  • 5 % (4 %) av lärarna hade utbildat eleverna i hur de skulle arbeta tillsammans
  • 34 % (30 %) av lärarna lät eleverna arbeta tillsammans utan att ha lärt dem hur de skulle samarbeta
  • 25 % (34 %) av lärarna hade lektion där eleverna på något sätt råkade arbeta ihop under kortare moment ofta vid start eller slut
  • 36 % (32 %) av lärarna lät eleverna arbeta helt ensamma hela lektionen

Det var således en något lägre andel av lärarna som medvetet styrde eleverna till att arbeta tillsammans i åk 7-9 än i de tidigare årskurserna.
*** Genomförda av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens på 16 skolor (varav 7 st 7-9 skolor) mellan 2017 och 2021.

Intresserad av hur man kan se, prata om och utveckla detta?
Läs mer och beställ observationsunderlaget här.

Från en av 100 skolor som redan valt Undervisningsskicklighet i praktiken
Som ett resultat av att lärarna har läst boken har vissa av dem också redan visat och berättat om förbättringar i sin undervisning. Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, bitr. rektor, Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90