God fortsättning på läsåret!

Vi har tagit fram den här superkonkreta planen för VT2023 – för rektorer som vill ha stöd för att systematiskt börja utveckla evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum tillsammans med lärarna.

Vi hjälper dig att komma igång med planen och med BRAVOLesson samt det konkreta observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken – stöd för lärare att omsätta vetenskaplig grund till praktik i klassrummet.

Pris från
: 9.850 kr för år 1 ***
Därefter från 3.950 kr per läsår.

*** Gäller beroende på val av licens och storlek på skola samt för beställning under januari för nu bjuder vi på introduktionsutbildningen för skolledningen via webben (värde: 2.450 kr). Alla priser exkl. moms.

Vår beställningsblankett hittar du här.

 

Må utvecklingsglädjen vara med er under hela 2023!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Nya kunder i Avesta, Nora, Stockholm och Uppsala
Under de senaste veckorna har fler rektorer bestämt sig för att sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90