Bygg förbättringskapacitet för lärandefokus

Detta är en extremt konkret utbildning. Målgruppen är skolchefer som vill rusta rektorerna, eller rektorer som vill rusta sig själva, för att kunna fokusera på att utveckla undervisningens kvalitet för lärande.
Utbildningen är en introduktion för att skapa samsyn kring förbättringsteorin som kan sägas vara en grund för skolans kompensatoriska uppdrag: lärares undervisning gör skillnad för elevernas lärande och undervisningen går systematiskt att utveckla genom observationer, reflektion samt kollegialt lärande utifrån evidens.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare. Det handlar om ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig och skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer:

  • att på riktigt bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vad som verkligen leder till lärande
  • att kunna se skicklig undervisning när den händer i klassrummet.

Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet kring det som forskning över tid visat leder till studiero, motivation och lärande. Det är ett underlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning.

Ur innehållet i denna workshop med föreläsning:

  • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
  • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
  • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
  • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
  • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Målgrupp: Skolchefer, rektorer och förstelärare.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har skapat observationsunderlaget och genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare.

Intresserad? Kontakta och boka via info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagandeskolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90