Från abstrakt till konkret. Sedan 2017 har 1800 systematiska lektionsobservationer, med påföljande samtal med respektive lärare, gjort det möjligt att beskriva vad skickliga lärare gör i klassrummet. Det finns nu i klartext med iakttagbara läraraktiviteter i fyra utvecklingssteg för 10 dimensioner av undervisning som forskning igen och igen visat leder till studiero, motivation och lärande.

En katapult för kollegialt lärande
Det är samlat i det användarvänliga observationsunderlaget och i boken om Undervisningsskicklighet i praktiken. Det hjälper lärare och skolledare att konkret se, prata om och tillsammans utveckla god undervisning till att bli ännu bättre.

Utbildning för förankring
Fler och fler skolor och kommuner sätter just nu mer fokus på undervisningen och vad den leder till. För förankring, fördjupning och samsyn kring hur man systematiskt utvecklar undervisning utifrån evidens har vi skapat kompetensutveckling på temat Vad GÖR en skicklig lärare? Den tar upp hur man skapar känslan där lärare känner sig bekräftade och får möjlighet till reflektion kring sin egen praktik. Den här terminen har flera kommuner bokat denna för alla sina rektorer.

Ladda ner hela kapitlet för dimension 5 Användning av respons för lärande

Beställ observationsunderlaget och boken Undervisningsskicklighet i praktiken

Boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare?

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 11 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,62 av 4 möjliga.

 

Hälsningar från
Team BRAVOLesson och våra partners
Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90