Sedan 2016 har rektorerna i Hallstahammar arbetat med systematiska lektionsobservationer och coachande samtal med lärarna. Lärare känner sig sedda och upplever att de får stöd i att utveckla sitt ledarskap och sin undervisning.

Kommunen bygger nu vidare och utvecklar stödet ytterligare. Alla lärare och rektorer ges tillgång till webbaserat stöd för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Genom att digitalisera arbetet och ytterligare systematisera det genom enkla verktyg förväntar de sig ytterligare utveckling i det pedagogiska ledarskapet.

– Rektorerna kan mer systematiskt utveckla och utöva det pedagogiska ledarskapet. Vi ser att BRAVOLesson kan effektivisera vårt arbete och involvera lärarna mer i samtalen runt lektionsobservationerna, säger Anna Landehag, grundskolechef i Hallstahammar.

Andra nya kunder är bland annat:
Kunskapsskolan i Tumba. Inom Kunskapsskolan har man sedan ett par år två olika observationsunderlag: ett för lektioner och ett för mentorsmöten mellan lärare och elev. Dessa observationsunderlag kommer nu alla lärare använda när man kollegialt kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen.
Filipstads kommun. Filipstad är en av de få kommuner som har förbättrat elevresultaten de senaste åren. En bidragande orsak till det är systematiska lektionsobservationer sedan 2010. Nu tar de nästa steg då alla rektorerna kommer att börja använda BRAVOLesson för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna.

Pressinformation 180325

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90