Det långsiktiga arbetet på nationell nivå för att utveckla ett starkt professionsprogram för skolledare och lärare är oerhört viktigt.

Mats Rosenkvist, BRAVOLesson/Successful Schools Sverige skriver den 12/3 på GP Debatt om det som går att genomföra i skolvardagen på kort sikt – och som också görs på vissa håll men långt ifrån på alla.
Det handlar om feedback till lärare, kollegialt lärande, fokus på bättre och bättre undervisning samt ökad arbetsglädje.

Läs hela artikeln här.

De 20 starkaste verktygen för att förbättra elevernas resultat handlar alla om vad och hur läraren tänker och gör i klassrummet. Högpresterande lärare förmedlar tre gånger mer inlärning än lågpresterande lärare, per läsår. Samtidigt är myten om att man föds till att vara en bra lärare just bara en myt. Alla lärare kan få möjlighet att bli bättre och bättre genom att dela erfarenheter och få feedback. Trots det så får enbart 11 procent av landets lärare feedback på sin undervisning, enligt en undersökning gjord av Novus. Det innebär att få lärare får känna sig sedda och uppleva glädjen i att utvecklas i sin yrkesroll. Det innebär också att det som är kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete är det som är minst systematiskt. Feedback till lärare och kollegialt lärande är de två mest outnyttjade möjligheterna till att förbättra elevernas resultat på kort sikt. Detta är extra viktigt när det nu råder brist på behöriga lärare i landets klassrum.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90