Välkommen till en konkret konferens om den mest outnyttjade möjligheten för den svenska skolan att öka arbetsglädjen och förbättra elevresultaten – feedback till lärare.

Mats Strandler, rektor på Eklidens skola i Nacka kommer att presentera skolans arbete under rubriken “Mikrobesök med makroeffekt”. Utifrån bland annat Marcus Samuelssons forskning kring ledarskap i klassrummet skapade skolledningen ett eget observationsschema för mikrobesök på lektioner. Med det som grund genomförde de under höstterminen en mängd lektionsbesök för att skaffa sig en generell bild av undervisningen som underlag för starten av ett kollegialt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare. Mats Strandler berättar mer om detta på konferensen den 26 april.

Då är dessutom Marcus Samuelsson på plats och tar upp ledarskapet i klassrummet under rubriken “Lärandets ordning och reda – Ledarskapet i klassrummet.” Bekanta dig gärna med Marcus via den här videon

Under konferensen möter du lärare, skolledare och huvudmän som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp erfarenheter från andra länder, praktiknära forskning och hur det nationella stödet för professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver. Vi är mycket glada över att båda lärarförbunden, Sveriges Skolledarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting kommer att medverka.

Anmäl er till konferensen här.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90