Sundbyberg Stads skolchefer och alla rektorer påbörjar nu samma utbildning som representanter för andra kommuner gått tidigare – Good to Great. En utbildningsserie som rustar dem för att organisera och leda ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet i varje klassrum.

Good to Great handlar om hur man konkret gör så att det känns meningsfullt för alla lärare och att utvecklingen därför kan bli framgångsrik. Utbildningen är utformad med nio innehållsrika 1-timmars pass för att kunna passa in i den intensiva arbetsvardag som skolledare på olika nivåer har. Inga krav på inläsning före respektive pass men väl reflektioner efteråt. Målet med utbildningen är att deltagarna under tiden skriver en plan för bättre och bättre undervisning.

Förutom den öppna utbildningen som har rullat för andra gången under HT 2023 så har även andra skolor och kommuner bokat egna varianter av utbildningsserien, exempelvis Hagfors kommun och Lust & Lära.

– Vi har arbetat i flera år med att utveckla undervisningens kvalitet i Sundbybergs stads skolor, med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet och med fokus på kollegialt lärande. Med BravoLesson får vi nu bra verktyg för att systematiskt följa upp undervisningen över tid, vilket kommer att bidra till vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Marie Truedsson, Bildningsdirektör, Sundbybergs Stad.

Läs mer om utbildningens innehåll och anmälan VT 2024 här

Tidigare deltagare om Good to Great!
“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

———————————–

För mer information: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, 0709-57 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90