Tid22 November 2023 13:15 – 15:00
Plats: Linköpings Universitet Sal I:207 (Forskaren) samt via webben

 

Tema: Professionsutveckling i praktiken. Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachande samtal

Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Seminarierna diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, berättar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson.

  • 500 observationer i alla klassrum på 30 skolor visar på utbredda och okända brister i undervisningen
  • Systematiska observationer och coachande samtal leder till att alla lärares undervisning utvecklas och blir bättre

Den 22/11
Forskningsbakgrund, genomförande, analys och resultat
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.00-15.30.
Anmäl dig här.

Den 31/1
Den färdiga rapporten presenteras och diskuteras
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.30-16.00.
Anmäl dig här.

Olika serier av data från arbetet med Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) har analyserats vid Linköpings Universitet. USiP har utvecklats i en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och didaktiska samtal med lärare. Observationsunderlaget utgår från mer än 100 olika forskares resultat under de senaste decennierna om vad som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Vid två olika seminarier i Linköping kommer följande att presenteras och diskuteras:

  • Forskningsbakgrunden till de 10 dimensionerna av skicklig framgångsrik undervisning
  • Så har lektionsobservationer och didaktiska coachande samtal genomförts
  • Detta har analysen av data från arbetet visat
  • Frågor och diskussion
Delta på plats i Linköping eller i en 30-minuters webbsänd summering/intervju efteråt vid samma datum.

Välkommen!
hälsar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
och övriga deltagare: Prof. Joakim Samuelsson samt Bernt Friberg, Urban Hansson och Mats Rosenkvist från Fibbla Kompetens/Skolkompaniet/BRAVOLesson.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90