“En pricksäker och handfast utbildning med tydligt upplägg som verkligen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och som sätter fokus på rektors/skolchefs och huvudmannens ansvar för området undervisningskvalitet.”
säger Jenny Dahlin, Barn- och Bildningschef i Hagfors kommun

Under våren och fram till och med augusti deltar Jenny Dahlin tillsammans med sin kollega Annica Svensson, utvecklingsstrateg, via webben vid nio pass om 60 minuter i utbildningsserien Good to Great.
Klicka på länken och kolla på vad du får lära dig för att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet på vetenskaplig grund. Ny kursomgång under hösten startar den 30/8.

Individuell handledning ingår för att skriva en plan
Jenny och Annica rustar sig för att leda kärnan i skolans kvalitetsarbete. I utbildningen ingår handledning för att skriva ett utkast till en Plan för bättre och bättre undervisning. Den kommer de att färdigställa tillammans med rektorerna i Hagfors inför de kommande läsåren. Ambitionen är att höja elevernas måluppfyllelse till “en jämnare och högre nivå gällande gymnasiebehörighet för elever i åk 9.”

Ny kursstart i slutet av augusti – anmäl dig nu
Nästa omgång av den här utbildningen startar den 30/8 och pågår under hösten till och med slutet på november. Begränsat antal platser. Utbildningen kan även genomföras lokalt eller regionalt hos er.

Läs mer och anmäl dig/er här

Så här mycket bättre undervisning
Utbildningen handlar om samma systematik som Uppvidinge kommun har haft när de under VT2023 (med start i januari – se de översta fem graferna) utvecklat undervisningens kvalitet så här mycket. Med andra ord, 4:e generationens skolutveckling med lärandefokus, systematik och databaserad analys.

 

Andra aktuella utbildningar

  1. Vad GÖR en skicklig lärare? På plats på din skola/i din kommun.
    Inte vad ÄR en skicklig lärare utan vad GÖR en skicklig lärare på vetenskaplig grund.
  2. Vi inventerar undervisningens kvalitet på din skola. På plats på din skola
    Inventera och utveckla undervisningens kvalitet med stöd av våra partners Skolkompaniet & Fibbla Kompetens. Vi besöker varje klassrum, reflekterar individuellt med varje lärare samt genomför efteråt en workshop med hela kollegiet och skolledningen kring resultaten.
  3. Så gör du lärarnas reflektioner meningsfulla och systematiska. Via webben den 29/8
    Eller: Vad pratar vi om och vad pratar vi inte om? Vad/hur dokumenterar vi och vad/hur dokumenterar vi inte?

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!
Sommarhälsningar!

Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90