Del 1 – Samsyn med lärandefokus
Del 2 – Systematik
Del 3 – En plan
Del 4 – Kompetensutveckling

Hej!

Om alla på din skola/dina skolor hade samsyn kring de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Vad skulle då hända under det nya läsårets 178 skoldagar och 1000-tals lektioner? Hur mycket mer lärande skulle lektionerna på din skola leda till när undervisningen utvecklades? Och sedan med fortsatt fokus efter år 2 och år 3? Hur skulle det påverka lärarnas arbetsglädje och deras yrkesstolthet?
Vi har observerat mer än 2000 lektioner på svenska skolor sedan 2017 och skapat observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (se video 1:25 min). Det är ett väsentligt stöd för dig och dina kollegor att nå samsyn och systematiskt utveckla undervisningen i varje klassrum.

I princip alla skolledare och lärare i Sverige har tillsammans fortfarande en utmaning kring detta. Med andra ord, att nå samsyn kring den undervisning som forskarna visat leder till studiero, motivation och lärande. Den undervisning som i sig är kompensatorisk.

Londons skolors vände sina elevresultat på 2000-talet och når 20 år senare fortfarande hög måluppfyllelse. Deras skolutvecklingsstrategi ovan har sedan lett till utveckling och lärande även i andra länder, t.ex. Kanada. Visst är den lite som ren “skolutvecklingspoesi”.
Utifrån deras strategi var sedan det första som de gjorde att enas om ett observationsunderlag som beskrev evidensbaserad undervisning. Därefter utbildade de alla skolledare och nyckelpersoner till att bli förtrogna med det. Nästa steg var att besöka varje klassrum systematiskt. De observerade, reflekterade, finslipade och spred best practice tillsammans med fokus på samma viktiga detaljer i undervisningen under flera läsår.

Se video här
Läs mer och beställ här
Läs om och boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare

Lycka till med det nya läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

———————————-

Undervisningsskicklighet i praktiken används idag på nästan 100 skolor och i flera hela kommuner.
Två röster om det:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90