Kvalitetsdialoger där skolchefer, utvecklingsledare och rektorer diskuterar hur måluppfyllelsen – elevernas kunskapsutveckling – kan utvecklas har kommit för att stanna. Från och med i höst kommer även Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten att erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Som en del av detta håller man på att ta fram delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag. Dessa är ännu inte klara och presenterade.
För att kvalitetsdialoger ska bli än mer meningsfulla än de generellt är idag behöver de konkret även handla om det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningens kvalitet.
Så här gör man – kvalitetsdialoger 2.0

Försommarhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90