Om situationen som nu gäller skulle leda till onlineundervisning under resten av vårterminen innebär det att mer än 6 miljoner lektioner inom gymnasieskolan kommer att genomföras online **.
På kort tid har gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning på ett imponerande sätt ställt om till och kommit igång med fjärr- och/eller distansundervisning online.
Inom kort blir det dags att ta nästa steg – att skolor, skolledare och lärare tillsammans sätter fokus på ökad likvärdighet och onlineundervisningens kvaliteter för lärande. BRAVOLesson har därför tagit fram och erbjuder fritt ett specifikt observationsunderlag för undervisning online ***.

Observationsunderlaget fungerar för delar av eller en hel lektion online. Det kan användas för:

  • självvärdering
  • reflektion
  • kollegialt lärande
  • lektionsobservationer

VÅRT BIBLIOTEK MED OBSERVATIONSUNDERLAG

Med förhoppningar att detta kan vara till hjälp,
Team BRAVOLesson

 

**
40 skoldagar x 4 lektioner per dag x 38.800 lärare

***
BRAVOLesson har inte hittat några exempel på observationsunderlag specifikt för distans-, fjärr- eller onlineundervisning i Sverige. Vi har utgått ifrån Skolverkets forskningsöversikt kring onlineundervisning samt Skolinspektionens befintliga forskningsbaserade observationsschema och skapat ett nytt observationsunderlag för onlineundervisning. Vi har också samlat intryck ifrån exempel från andra delar av världen där man har ett större och mer systematiskt fokus på undervisningens kvalitet än vi hittills har haft i Sverige.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90