Så här enkelt fungerar BRAVOLesson

För dig som vill arbeta systematiskt med bättre och bättre undervisning genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.
BRAVOLesson kan användas för feedback till pedagoger inom alla skolformer från förskola till vux och högre utbildning.
Titta på fem bilder och boka sedan ett prova-på-konto.

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se