Titta på 5 bilder och boka sedan ett prova-på-konto

Så här smidigt fungerar BRAVOLesson.
BRAVOLesson är för dig som vill arbeta systematiskt med bättre och bättre undervisning genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.
BRAVOLesson kan användas för feedback till lärare inom alla skolformer från förskola till vux och högre utbildning.
 

BRAVOLesson   I   +46 (0)10 – 516 40 90   I   info@bravolesson.se