BRAVOLesson App
Superenkelt att ge konkret videofeedback till dina kollegor

Nu finns BRAVOLesson App både för iPhone/iPad och Android. Filma din egen eller en kollegas undervisning – för självvärdering eller konkret feedback via BRAVOLesson.

  1. Filma
  2. Ge videon ett namn
  3. Klicka Spara. Videon sparas då direkt i ditt Video-/mediaarkiv i BRAVOLesson.

Koppla den till ett observationsunderlag och ge feedback med tidsatta kommentarer. Kör enstaka sekvenser fram och tillbaka för att tillsammans få ännu mer perspektiv på den egna undervisningen.
Ladda ner BRAVOLesson App gratis från App Store eller Google Play.
Kan användas av alla som har ett aktivt konto i BRAVOLesson.

Skriv er plan för bättre och bättre undervisning
Vi har observerat ett mönster. De som skriver en tydlig plan kommer igång med systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning. De som inte skriver en plan gör det ofta inte. Vi erbjuder följande som stöd för att skapa en egen plan:

Nya kunder
Bland våra nya kunder den här terminen finns bland flera: Montessori Bjerred, Trolle Ljungby skola, Lundsbergs skola och Skolgårda skola i Motala kommun.
Kunskapskolan har använt BRAVOLesson under ett år på sin grundskola i Tumba. Nu börjar även Kunskapsgymnasiet i Malmö att använda BRAVOLesson.
Allbo Lärcenter – vuxenutbildningen i Alvesta kommun – har tecknat en licens till 2021 och inleder med att få inledande stöd från oss för att skriva en egen “Plan för bättre och bättre undervisning”.

Tre experter väljer BRAVOLesson
Skolkompaniet, Fibbla kompetens och Tinz & Co arbetar på olika sätt med lektionsobservationer samt feedback och stöd till lärare ute på skolor och i kommuner. Under våren har de blivit användare av BRAVOLesson för att kunna ge ännu bättre stöd till sina kunder och effektivisera sitt arbete.
Läs mer om hur Skolkompaniet kan fungera som en katalysator för er skola eller er kommun med fokus på undervisningen.

Undervisning som håller “världsklass”
Ett av de senaste observationsunderlag i vårt bibliotek är från Southfield School som är rankad bland de fem procent bästa skolorna i England. Titta på deras observationsunderlag för fokus på världsklass.

Du har väl inte missat detta från vårt förra nyhetsbrev?

  • Spara lektionsplaneringen kopplad till lektionsobservationen
  • BRAVOLesson Analys – statistikmodul för kommuner och friskoleorganisationer
  • Notifieringar via epost
  • Single-sign-on med ert nätverk och högre säkerhet vid inloggning

Läs mer här.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90