BRAVOLessons blogg vecka 5.  
Alla elever är värda fantastisk undervisning och 
alla lärare är värda konstruktiv feedback! 
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete. 

 

Hej och välkommen till vår serie i tio delar!

Inte bättre – utan bättre och bättre. Serien handlar om innehållet i vår Guide för att implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre. Utgångspunkten är inte att något är dåligt. Istället handlar det om en ambition: att arbeta tillsammans för att kärnan i verksamheten ska utvecklas systematiskt, att lärare ska bli både uppmärksammade och utmanade, att förbättra elevresultaten samt att öka arbetsglädjen. Allt hänger ihop. 

Till att börja med är det viktigt att fundera över: Varför ska vi göra detta? Då är följande frågor bra att diskutera, att successivt komma fram till svar på och göra tydliga för alla i organisationen.

 1. Vad är vårt uppdrag?
 2. Vad och när lär sig våra elever under en lektion? Hur vet vi det? Hur vet vi att inlärning sker?
 3. Vad är det för kvaliteter i undervisningen som är viktiga?
 4. Vilka av dessa kvaliteter fokuserar vi på till att börja med?
 5. Är vi överens om vad som är kvalitet för dessa kvaliteter?
 6. Vad tittar vi efter när vi besöker ett klassrum/en lektion – vad diskuterar vi under samtalet efteråt?
 7. Hur vet vi att det systematiska arbete som vi planerar/planerat att genomföra verkligen blir gjort?
 8. Hur ser vi och hur mäter vi att vi gör framsteg?

Vi hoppas att du kommer att hänga med under vår serie! Den kommer att pågå fram till sommaren 2019 med ungefär en del varannan vecka. Nedan kan du se innehållet i de närmast kommande delarna.

VÄLKOMMEN!

Hälsar vi på BRAVOLesson

LADDA NER VÅR GUIDE FÖR SYSTEMATIK – GRATIS

LADDA NER FRÅGORNA

 

Kommande delar i vår serie
om systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning

 • Del 1 av 10 
  Åtta frågor att diskutera innan ni sätter igång
 • Del 2  
  How to make a good teacher?
 • Del 3  
  De fyra utmaningarna för att nå systematiskt fokus på undervisningen
 • Del 4
  Tillit och förtroende
 • Del 5
  Lyft undervisningen systematiskt över hela linjen

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90