BRAVOLessons blogg vecka 7 
Alla elever är värda fantastisk undervisning och
alla lärare är värda konstruktiv feedback!
Det är kärnan i skolans kvalitetsarbete.

 

Hej och välkommen till
fortsättningen av vår serie om
systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning!

Ledarartikeln i tidningen The Economist, juni 2016, har rubriken How to make a good teacher? En global utmaning där många nationer ökar sina investeringar i allmän utbildning samtidigt som elevresultaten inte alltid följer med. 
Artikeln beskriver läraryrket som en konst och ett vackert hantverk. Artikeln ger samtidigt exempel på hur yrket nu håller på att utvecklas i många länder genom bland annat mer systematik och genom feedback till lärare. Basen för utvecklingen är forskning samt ambitionen att hela tiden utvecklas och bli bättre och bättre.

Frågan är viktig eftersom forskning har visat att de tio procent av lärarna som i sin undervisning skapar mest inlärning genererar ett och ett halvt läsårs inlärning per läsår. De tio procent av lärarna som skapar minst inlärning skapar bara ett halvt läsårs inlärning per läsår. 1)

“De tio procent av lärarna som skapar minst inlärning skapar bara ett halvt års inlärning per läsår.”

Artikeln beskriver också att det är få professionella yrkesutövare som får så lite feedback på sin verksamhet som lärare. Med andra ord andra branscher har mycket mer fokus på kvaliteten i “produktionen” än skolan.

“Det är få professionella yrkesutövare som får så lite feedback på sin verksamhet som lärare.”

Vi kommer från en skolkultur där klassrumsdörren har varit stängd. Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till och mellan lärare har inte varit en naturlig och systematisk del av skolans vardag, praktik och kvalitetsarbete.

Enligt en undersökning som vi lät göra med hjälp av Novus läsåret 2016/2017 fick enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan feedback på sin undervisning. Detta innebär att idag är kärnan i skolans kvalitetsarbete det som är minst systematiskt.

Det finns all anledning att läsa texterna i The Economist oavsett om man är lärare, rektor, förvaltningschef, skolpolitiker, förälder eller elev. I artiklarna – för de är två – hittar alla perspektiv för att lyfta både skoldebatten, skolutvecklingen och undervisningen i Sverige.

PS. Vill du läsa artiklarna från The Economist? Här hittar du ledarartikeln och här hittar du huvudartikeln.

Ladda ner vår Guide för att implementera systematiskt arbete för bättre och bättre undervisning

1) Hanushek, Eric. The economic value of higher teacher quality.  Economics of Education Review 30 (2011): 467 

 

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90