Vi kommer från en kultur där klassrumsdörren generellt har varit stängd på svenska skolor. Enligt en undersökning av Novus läsåret 2016/2017 så fick enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan feedback på sin undervisning.

Lektionsobservationer, kollegialt lärande och feedback till och mellan lärare har inte varit en naturlig och systematisk del av skolans vardag. Det kan beskrivas som det minst systematiska i det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån detta finns det både bland lärare och skolledare känslor i form av osäkerhet och nervositet kring varför och hur detta arbete ska bedrivas.

De som har lång erfarenhet av arbete kring feedback till lärare betonar hur avgörande tillit och förtroende är för att feedback ska nå fram till/tas emot av den det berör. Förtroende är något som byggs upp över tid och bygger på att något är givande och förutsägbart för olika parter i en relation.

Författaren och föreläsaren John Steinberg är en av experterna som betonar vikten av tillit och förtroende. Han har skrivit flera böcker med fokus på bättre och bättre undervisning, bland annat Hitta lärarnas guldstunder. Han har dessutom tagit fram ett material och observationsunderlag som han kallar för ett co-coaching program lärare emellan. Det är utformat för att utveckla vanan kring att ge och ta emot feedback mellan lärare – för att bygga förtroende och tillit.

Paket med 5 ex av boken och observationsunderlaget i BRAVOLesson
BRAVOLesson inleder nu ett samarbete med John Steinberg och erbjuder ett paket med observationsunderlaget för co-coaching i kombination med fem ex av boken Hitta lärarnas guldstunder. Observationsunderlaget kan användas inne i BRAVOLesson.

Klicka här för att se på ett smakprov av underlaget

 

Våra kommande information om bättre och bättre undervisning
  • Guide till hur man på fyra terminer implementerar lektionsobservationer och kollegialt lärande på riktigt
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 1 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 2 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90