Det är ingen tillfällighet att vissa lärare lyckas leda sin undervisning så att deras elever lär sig och utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Forskning visar att det är resultatet av dessa lärares omsorgsfulla planering, organisering och genomförande av undervisningen – deras klassrumsledarskap.

Marcus Samuelson, leg. lärare i slöjd och docent i pedagogik vid Högskolan Väst, har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Han har nyligen givit ut Lärandets ordning och reda, en bok med handfasta råd för klassrumsledare. För det finns alltid en ledare i klassrummet, om inte läraren är det någon annan som tar över den rollen, enligt Marcus.

Nytt evidensbaserat observationsunderlag
Nu släpper Marcus och BRAVOLesson ett nytt evidensbaserat underlag för lektionsobservationer och feedback till lärare. Ett verktyg som hjälper till att utveckla undervisningen genom att sätta fingret på de dimensioner som karaktäriserar ett fungerande klassrumsledarskap.

Paket med tre exemplar av boken och
observationsunderlaget i BRAVOLesson

BRAVOLesson inleder nu ett samarbete med Marcus Samuelsson och erbjuder ett paket med observationsunderlaget i kombination med tre ex av boken Lärandets ordning och reda. 
Observationsunderlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.

Titta på ett smakprov av underlaget

 

Våra kommande informationstillfällen
om bättre och bättre undervisning

  • Så här bygger ni förtroende för feedback till lärare – John Steibergs co-coaching program
  • Guide till hur man på fyra terminer implementerar lektionsobservationer och kollegialt lärande på riktigt
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 1 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
  • Den mest outnyttjade möjligheten – Del 2 – häng med på resan mot bättre och bättre undervisning
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90