På DN Debatt skiver skolminister Fridolin idag 171006 om  “… lärares och rektorers rätt att utvecklas i yrket.”

Vi håller med. Alla lärare är värda att bli sedda och få möjlighet att utvecklas i sin profession. Enligt en undersökning genomförd av Novus under läsåret 2016/2017 är det dock bara 11 procent av lärarna som får feedback på sin undervisning.

Nu börjar fler och fler skolor arbeta med lektionsobservationer och kollegialt lärande. Det finns olika kompletterande arbetssätt för att sätta fokus på att lärare och rektorer ska utvecklas tillsammans för bättre och bättre undervisning.

Här hittar du åtta arbetssätt och ett verktyg som kan fungera som en ledstång och katalysator för rektorer och lärare.