Hur mycket tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

Den frågan har vi fått från både skolchefer och rektorer. Vi har skapat Tidskalkylatorn för att svara på frågan och för att stötta den utveckling som nu pågår i svensk skola. Fler och fler skolor och kommuner prioriterar systematiskt fokus på undervisningens kvalitet för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Ett exempel: Det går åt 1,3 timmar per vecka för rektor på en skola med 21 lärare där hen har organiserat och delar på arbetet tillsammans med en förstelärare. Varje lärare får under läsåret 2 besök med påföljande reflekterande didaktiska samtal om 30 minuter. Skolledningen har satt av 10 timmar per läsår för att tillsammans planera och analysera arbetet.

Kalkylatorn visar att det är möjligt för alla att prioritera det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningen. Skolan behöver komma bort ifrån myten att det inte finns tid för att fokusera på detta arbete. Vi på BRAVOLesson möter fortfarande många rektorer och skolchefer som säger “vi har inte tid med detta nu, vi måste först…”.

Räkna ut för din skola med Tidskalkylatorn.

Beakta att lärare i genomsnitt har 104 timmars kompetensutveckling som del av sitt avtal vid ferietjänst. Kärnan i skolans kvalitetsarbete är dessutom, utifrån rektors ansvar, att utveckla och säkerställa likvärdig samt skicklig undervisning  i varje klassrum.

Definition: Skicklig undervisning = effektiv undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

———————————–

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, telefon 0709-574780, mats@bravolesson.se, www.bravolesson.se 

PS. Räkna gärna även med Lektionsräknaren

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90