INBJUDAN TILL PRESSVISNING DEN 10 FEBRUARI, 2022

Nu kan lärare och skolledare se, diskutera samt tillsammans utveckla kvaliteterna som bygger skicklig undervisning som leder till lärande.
BRAVOLesson lanserar Sveriges första observationsunderlag som med exempel på konkreta iakttagbara läraraktiviteter beskriver fyra olika nivåer av lärarskicklighet. Ett mycket kraftfullt och långsiktigt läromedel för både lärare och elever.
Underlaget heter Undervisningsskicklighet i praktiken och är skapat samt utvecklat av Skolkompaniet och Fibbla Kompetens. Det bygger på deras mer än 1800 genomförda lektionsbesök samt därpå följande samtal med varje lärare. Det bygger även på svensk och internationell forskning, inklusive den forskning som gjorts kring vad elever förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära.

Alla som arbetar med utbildning i hela världen är överens om en sak: Det är undervisningen som har starkast påverkan på elevernas lärande. Det genomförs 100 miljoner lektioner i Sverige varje läsår. Varje lektion räknas och det sitter i detaljerna. De lärare som skapar mest lärande skapar 1,5 års lärande per läsår. De som skapar minst bara 0,5.

Fler och fler börjar fokusera på undervisningens kvalitet. Nyligen lade Skolverket ut material på sin hemsida om hur man kan utveckla undervisningen. Detta är en del av en förändring som har börjat på detta område under de senaste åren. Att utvärdera hur undervisningen verkligen genomförs, att titta på den för att se vad den leder till, har annars visat sig vara något som skolor och kommuner inte följer upp när de genomför sitt kvalitetsarbete. Detta har flera olika undersökningar visat under de senaste åren.

I Sverige har det tidigare enbart funnits ett observationsunderlag på vetenskaplig grund som alla har haft tillgång till. Det från Skolinspektionen som nu är borttaget från deras hemsida.

– Det nya observationsunderlaget gör att skolchefer och rektorer kan bli game changers genom fokus på frågan ”Pågår det lärande här just nu?” Inom skolans kvalitetsarbete kan skolledare genomföra både förändringar och förbättringar. Men att organisera systematiskt fokus på evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum – och sedan jämföra med elevresultaten över tid – blir ett paradigmskifte för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje, säger Mats Rosenkvist, grundare, BRAVOLesson.

Norrköpings kommuns Forsknings och utvecklingsavdelning och deras utvecklingslärare är först med att välja det nya observationsunderlaget. De kommer att använda det för utveckla undervisning tillsammans med lärare på olika skolor i kommunen.

En kort beskrivning av observationsunderlagets innehåll och struktur med exempel.

Läs mer om observationsunderlaget.

Pressvisning via Zoom den 10 februari. Anmälan till info@bravolesson.se

—————————–

För ytterligare information se bilagor eller kontakta:
Bernt Friberg, Fibbla Kompetens. Telefon: 0705-506654, fibblakompetens@outlook.com
Urban Hansson, Skolkompaniet. Telefon: 0703-901231, urban.hansson@skolkompaniet.se
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, mats@bravolesson.se , 0709-57 47 80

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90