Pressinformation 180824

Nu släpper BRAVOLesson en konkret och kostnadsfri guide för hur skolor och kommuner kan införa systematiskt arbete för bättre och bättre undervisning.

Att vara lärare riskerar på de flesta skolor att vara ett ensamyrke även det här läsåret. Fokus på att utveckla undervisningen, kollegialt lärande och lektionsobservationer – feedback till och mellan lärare – är inte en naturlig del av skolans vardag och systematiska kvalitetsarbete. Det borde det vara och speciellt när vi har lärarbrist. Högpresterande lärare skapar tre gånger mer inlärning per läsår än de lärare som skapar minst. Det handlar både om elevernas resultat och lärarnas arbetsglädje.

Enligt en undersökning av Novus läsåret 2016/2017 så fick 
enbart 11 procent av lärarna i grund- och gymnasieskolan 
feedback på sin undervisning. 1)  En annan undersökning av tidningen Skolvärlden läsåret 2017/2018 pekade på samma sak. 2)
Forskning visar tydligt, oavsett i vilket land den genomförs, att löpande arbete med att utveckla undervisningen är ett av karaktärsdragen för framgångsrika skolor. 3)  Detta är viktigt eftersom de tio procent av lärarna som skapar minst inlärning bara åstadkommer 0,5 läsårs inlärning per läsår medan andra lärare skapar tre gånger så mycket. 4)

Det innebär bland annat två saker:
Idag är kärnan i skolans 
kvalitetsarbete det som är minst systematiskt.
– Feedback till lärare är den mest outnyttjade möjligheten till att på kort sikt både förbättra elevresultaten och arbetsglädjen för alla lärare som älskar att undervisa.

– Vi släpper nu en konkret guide för skolor och kommuner. Den innehåller en plan som leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan under den första terminen. En plan för hur man successivt under fyra terminer kan implementera systematik med målet att både undervisningen och elevresultaten ska utvecklas och bli bättre och bättre, säger Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Guiden vilar på vetenskaplig grund och har tydliga mål. Den tar också upp på de fyra utmaningarna kring systematisk feedback till lärare: 1. Tid & prioriteringar, 2. Förtroende & tillit, 3. Evidensbaserad systematik och 4. Kvaliteten på den feedback som ges.

Ladda ner den kostnadsfria guiden här..

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90