+46 (0)10 – 516 40 90 info@bravolesson.se

Ladda ner vår…

… konkreta guide för hur du kan implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Den är framtagen för…

… skolledare och kommuner som vill fokusera på kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningen.

Leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan första terminen

Detta är en guide för skolor och kommuner.

Den handlar om kärnan i skolans kvalitetsarbete: Fokus på bättre och bättre undervisning genom lektionsobservationer och kollegialt lärande – feedback till lärare.

Den innehåller en plan som leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan under den första terminen. En plan för hur man under fyra terminer kan implementera systematik med målet att både undervisningen och elevresultaten ska utvecklas.

Guiden tar upp på de fyra utmaningarna kring systematisk feedback till lärare:

  • Tid & prioriteringar
  • Förtroende & tillit
  • Evidensbaserad systematik
  • Kvaliteten på den feedback som ges

Guiden är en del av handboken Modellen för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning från Successful Schools Sverige.

Ladda ner guiden kostnadsfritt genom att fylla i uppgifterna nedan.

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.