Ladda ner vår…

… konkreta guide för hur du kan implementera systematiskt arbete för att undervisningen ska bli bättre och bättre.

Den är framtagen för…

… skolledare och kommuner som vill fokusera på kärnan i skolans kvalitetsarbete – undervisningen.

Leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan första terminen

Detta är en guide för skolor och kommuner.

Den handlar om kärnan i skolans kvalitetsarbete: Fokus på bättre och bättre undervisning genom lektionsobservationer och kollegialt lärande – återkoppling till lärare.

Den innehåller en plan som leder till konkreta förbättringar i undervisningen redan under den första terminen. En plan för hur man under fyra perioder kan implementera systematik med målet att både arbetsglädje, undervisning och lärande ska utvecklas.

Guiden tar upp på de fyra + två utmaningarna kring systematisk återkoppling till lärare:

  • Tid & prioriteringar
  • Tillit & förtroende
  • Evidensbaserad systematik
  • Kvaliteten på den feedback som ges

Samt

  • Att kunna se att prioriterat utvecklingsarbete blir genomfört
  • Att kunna mäta och se var utveckling sker/inte sker

Guiden är en del av handboken Modellen för systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning från Successful Schools Sverige.

Hantering av dina personuppgifter

BRAVOLesson/Successful Schools Sweden sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med EU:s GDPR. Du kan närsomhelst stoppa ytterligare information från oss om bättre och bättre undervisning. Det gör du via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du göra en anmälan till en dataskyddsmyndighet.