Skolans kvalitetsdialoger utan data om det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande – undervisningens kvalitet – är som kaffe utan grädde.

Under detta frukostwebbinarium visar vi hur man systematiskt samlar data och hur det kan se ut som underlag för analys av undervisningens kvalitet på skolan och i hela kommunen. Hur skolchefer och rektorer kan se de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Hur de kan se lärarkollegiets styrkor och utvecklingsområden och hur ert arbete tillsammans med lärarna leder tlll utveckling över tid – progressionen av undervisningens kvalitet. Den typ av data som gör att Uppvidinge kommuns skolledare och lärare kan se och glädjas över hur mycket bättre undervisningen har blivit under VT2023. Se graferna ovan.

Just de graferna visar utvecklingen för dimensionerna: Mål som utgångspunkt för lärande, Lärandemiljö, Elevernas delaktighet i lärandet, Synliggörande av lärandet och Användning av respons för lärande. Varje skola/kommun/organisation väljer själv vad man vill sätta fokus på.

Kostnadsfritt frukostwebbinarium
Den 27/6 och 15/8 kl. 07.30 – 0830
Anmäl dig här

NYHET!
Under frukostwebbinariet visar vi också vår nya vy i BRAVOLesson som specifikt är utvecklad för kvalitetsdialoger mellan skolchefer-rektorer och rektorer-lärare. Den visar progressionen av undervisningens kvalitet över tid i en och samma vy. Därtill visar den data över hur arbetet i processerna för att utveckla undervisningen fortlöper.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90