Vad GÖR en skicklig lärare?

En mycket konkret utbildning som gör det möjligt för rektorer att känna sig trygga och säkra kring den mest centrala delen i uppdraget som pedagogisk ledare: ansvaret att över tid utveckla och säkerställa likvärdig undervisning av hög kvalitet i varje klassrum för ökad måluppfyllelse.

Målgrupp:
Skolchefer som vill rusta rektorerna eller rektorer som vill rusta sig själva tillsammans med nyckelpersoner på skolan för att kunna:

  • se evidensbaserad skicklig undervisning när den händer i klassrummet
  • fokusera på att systematiskt utveckla undervisningens kvalitet för lärande tillsammans med lärarna

Ur innehållet:

  • Vad GÖR en skicklig lärare? Iakttagbara läraraktiviteter baserade på forskning och 1800 lektionsobservationer.
  • Hur ser ni på lektionsobservationer som förbättringsteori? Vad säger forskningen?
  • Vad GÖR en skicklig skolledare som främjar undervisning och lärande? Vad säger forskningen?
  • Vad förväntar sig eleverna av sina lärares undervisning? Vad säger forskningen?
  • Hur genomför man systematiska lektionsobservationer och didaktiska, formativa och reflekterande samtal? Våra erfarenheter.

Utbildningen gör det möjligt för rektorer: att börja bli förtrogna med den praktiknära forskning kring allmändidaktik som över tid visat vilka dimensioner i lärarnas undervisning som verkligen leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse. Det är samtidigt en introduktion till observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken med iakttagbara läraraktiviteter baserade på 1800 lektionsobservationer. Det beskriver konkret hur en skicklig lärare leder undervisningen i klassrummet.

Omfattning: Halv- eller heldag på plats hos er i kommunen eller på skolan.

Pris från: 13.800 kr exkl. moms resa och logi för en halvdag

Utbildningen genomförs: i samarbete med vår partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens som har genomfört 1000-tals lektionsobservationer med därpå följande didaktiska samtal med varje lärare. Arbete som ligger till grund för observationsunderlaget.

Boka via: info@bravolesson.se

Läs mer här om våra utbildningar

—————————-

Från senaste utbildningstillfället i en kommun med 20 deltagande skolledare:

“Mycket bra input och genomförande!”
“Mycket bra och användbart innehåll.”
“Mycket bra och konkret”

Omdöme i snitt för innehåll, framförande, vardagsnytta och helhetsintryck: 3,75 av 4 möjliga.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90