Varje läsårs viktigaste fråga – häng med!

8 korta lunchwebbinarier om

likvärdigt ledarskap i klassrummen

En fråga om likvärdighet

Det genomförs mer än 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Vilken möjlighet! Tänk att alla lärare är riktigt skickliga ledare i klassrummet som ger möjligheter för alla elevers lärande och utveckling.

Välkommen till en angelägen och mycket konkret serie med korta lunchwebbinarier om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Det är en avgörande förmåga för lärare och för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolchefer och skolledare som har ansvar för varje läsårs 100 miljoner lektioner och undervisningens kvalitet. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

8 korta lunchwebbinarier (30 minuter). Köp personliga lunchkuponger för hela serien a´ totalt 800 kr exkl. moms. Alla intäkter går oavkortat till BRIS.

Medarrangör

Medarrangör

ALLA INTÄKTER TILL

Arrangör

8 KORTA LUNCHWEBBINARIER

8 korta lunchwebbinarier (30 minuter). Köp individuella lunchkuponger för hela serien a´ totalt 800 kr exkl. moms. Pengarna går oavkortat till BRIS.

JOHAN ALM
JOHN STEINBERG

DEFINITION

Ledarskapet i klassrummet – förslag till definition för diskussion

“Ett ledarskap som elever följer därför att läraren erbjuder alla trygghet, arbetsro och tillit som grund för kunskapsmässig,
social och moralisk utveckling.”

SIRKKA PERSSON
MARTIN KARLBERG
Maria Glawe
Mats Rosenkvist

ÅSA FAHLÈN, LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

“Vi vet att bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero och att det går att skapa trygghet även på utsatta skolor. Elever behöver ordning, struktur och regler för att må bra, trivas och utvecklas – lärare behöver förutsättningar och satsningar, inte neddragningar, för att kunna skapa detta.”

Bernt Friberg
MARCUS SAMUELSSON
Grete Sörensen Vaaland
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90