100 miljoner lektioner varje läsår

Konferens om hur man kan nå

likvärdigt ledarskap i klassrummen

STOCKHOLM

8 maj, 2020

Det genomförs mer än 100 miljoner lektioner varje läsår i Sverige. Välkommen till en angelägen och mycket konkret konferens om en nyckelfråga för den svenska skolan – ledarskapet i klassrummet!

Det är en avgörande förmåga för lärare – för elevernas lärande. Det är samtidigt en viktig fråga om likvärdighet för skolchefer och skolledare som har ansvar för de 100 miljoner lektionerna och undervisningens kvalitet. Det är en möjlighet till ökad arbetsglädje, lärande och bättre elevresultat.

Ledarskapet i klassrummet – förslag till definition för diskussion
“Ett ledarskap som elever följer därför att läraren erbjuder alla trygghet, arbetsro och tillit som grund för kunskapsmässig,
social och moralisk utveckling.”

Grete Sörensen-Vaaland
JOHN STEINBERG
MARCUS SAMUELSSON

Paneldebatt
100 miljoner lektioner med
likvärdigt ledarskap i
klassrummet – hur når vi dit?
Medarrangörer mfl.

MARTIN KARLBERG
JOHAN ALM

Lärare – så här tänker och
gör jag i mitt klassrum
Mer information om övriga
talare släpps inom kort.
Det kommer att bli en dag med
många talare för att dela flera
olika perspektiv.

Rektor – så här tänker och
gör jag på min skola
Mer information om övriga
talare släpps inom kort.
Det kommer att bli en dag med
många talare för att dela flera
olika perspektiv.

Diskutera och reflektera med
kollegor och andra deltagare

Rektor – så här tänker och
gör jag på min skola
Mer information om övriga
talare släpps inom kort.
Det kommer att bli en dag med
många talare för att dela flera
olika perspektiv.

Skolchef – så här tänker och
gör jag på min skola
Mer information om övriga
talare släpps inom kort.
Det kommer att bli en dag med
många talare för att dela flera
olika perspektiv.

Expert – om en högaktuell
fråga kring ledarskapet
Mer information om övriga
talare släpps inom kort.
Det kommer att bli en dag med
många talare för att dela flera
olika perspektiv.

Medarrangör

Medarrangör

Medarrangör

ÖVERSKOTT TILL

Arrangör