Vårt bibliotek med mallar för lektions observationer – dimensioner av god undervisning på vetenskaplig grund

                                                    

Boka en demo →

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer

Dessa bygger ofta på eller är influerade av observationsmallar som vilar på vetenskaplig grund.

Evidensbaserade mallar från officiella organisationer, experter och forskare

Baserade på forskning eller beprövad erfarenhet kring dimensioner av vad god undervisning är.

Exempel på mallar från olika länder i Norden, Europa och Världen

Jämför med mallar från olika länder för att se skillnader i fokus mellan olika utbildningskulturer.

Välj mall/mallar som du vill använda i BRAVOLesson eller bli inspirerad när du skapar en egen mall

Dela mera! Här delar skolor, kommuner och organisationer med sig av sina erfarenheter kring vad som är god undervisning. Här delar de sina mallar för lektionsobservationer med andra för att i gengäld kunna få mer insikter tillbaka från andra. Välkommen att dela med er ni också. Kontakta oss på info@bravolesson.se

Exempel på mallar från skolor, kommuner och organisationer​

1.11 Observationsschema – Fokus start-slut av lektioner – Ludvika kommun

I Ludvika har man tagit fram ett eget observationsschema avgränsat till lektionsstart och lektionsslut. Det bygger på/har inspirerats av skolforskaren Marcus Samuelssons bok Lärandets ordning och reda samt Skolinspektionens observationsprotokoll och forskningssammanställning Framgång i undervisningen. När detta används är det uppdelat i ett separat för lektionsstart och ett för lektionsslut.

1.10 Observationsschema – Hållbara strukturer, regler och rutiner – Eklidens skola

Mikrobesök för makroeffekt på Eklidens skola i Nacka kommun. Obsevationsschemat användes under läsåret 2017/2018 för att göra många korta lektionsobservationer och för att systematiskt samla data utan koppling till person/lärare. Genom de många besöken och systematiken fick man fram statistik. Den gav alla på skolan en bild att tillsammans diskutera kring: “så här ser undervisningen ut just nu avseende starten och slutet av våra lektioner”.

1.9 Observationsschema för lektion – Söråkers skola i Timrå kommun

Detta är ett observationsschema från Söråkers skola i Timrå kommun. Det följer lektionens kronologi på ett tydligt sätt och har följande områden: 1. Fokusering   2. Elever i lärande   3. Avfokusering   4. Allmänt förhållningssätt (handlar om ett gynnsamt klimat för lärande). Det finns också uppdelat i tre olika delar eftersom de använder de ofta använder schemat på det sättet – observationer och samtal om de enskilda delarna 1 – 3.

Evidensbaserade mallar från officiella organisationer, experter och forskare

2.13 NYHET! Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken

BRAVOLesson lanserar detta underlag som beskriver undervisningsskicklighet på fyra nivåer med iakttagbara läraraktiviteter. Det utgår ifrån skolans uppdrag för grundskola, gymnasium och vux. Det innehåller 10 dimensioner av skicklig undervisning som leder till lärande och varit återkommande i svenska och internationell forskning över tid. Det har prövats under 1800 lektionsobservationer, och därpå följande samtal med varje lärare, som Skolkompaniet och Fibbla Kompetens har genomfört.
Rättigheter för en skola att använda underlaget från 5.900 kr (engångskostnad), exkl. moms och frakt. Ett 5-pack av boken med och om underlaget ingår. BRAVOLessons kunder får 25 procents rabatt på priset för rättigheterna.

2.11 Skolinspektionens underlag för lektionsobservationer vid kvalitetsgranskningar

Bedömningsområde 2: Undervisning
Skolinspektionens nya observationsunderlag med de kvalitetskriterier som de observerar under sina kvalitetsgranskningar. Underlaget beskriver kvaliteterna i undervisningen på två nivåer: “i hög utsträckning” och “i låg utsträckning”.
Övriga bedömningsområden:
– Rektorsledarskap
– Trygghet och studiero
– Bedömning och betygsättning

 

2.9 John Steinberg – Co-coaching för ömsesidig handledning mellan lärare

BRAVOLesson inleder ett samarbete med John Steinberg, författare och föreläsare som är expert på undervisning och feedback till lärare. John har skrivit många böcker med konkreta insikter och råd kring undervisning.
Nu erbjuder vi ett paket med hans underlag för co-coaching i kombination med fem ex av hans bok Hitta lärarnas guldstunder.
Pris för hela paketet 3.670 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget för co-coaching kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Bakgrund och instruktioner
2. Lärarnas förberedelser tillsammans
3. Genomförandet av observationen
4. Co-coaching/feedback

2.8 Ledarskap i klassrummet – ett observationsprotokoll av Marcus Samuelsson

BRAVOLesson inleder ett samarbete med Marcus Samuelsson, leg. lärare i slöjd och professor i pedagogik vid Högskolan Väst. Marcus har forskat kring ledarskapet i klassrummet. Nu erbjuder vi ett paket med hans nya evidensbaserade observationsunderlag i kombination med tre ex av hans bok Lärandets ordning och reda.
Pris för hela paketet 3.740 kr per skola, exkl moms och frakt. Observations-underlaget kan då användas inne i BRAVOLesson.
Klicka på knappen för ett smakprov av vad det innehåller.
Observationsunderlaget har följande delar: 1. Procedurer, regler och rutiner,
2. Relationer, 3. Undervisningsklimat,
4. Förväntningar och motivation samt
5. Disciplinära interventioner.

Exempel på mallar från olika länder i Norden, Europa och Världen

3.12 How teachers are using questions to students in the classroom – indicators

Detta är en lista med viktiga dimensioner kring hur läraren arbetar med frågor till eleverna under en lektion. Framtagen av Howard Pitler. Lärare, rektor och fil dr i pedagogik från USA. Expert på lektionsobservationer och författare av boken Classroom Instruction that Works.
OBS. Denna lista kommer inom kort att göras om till ett observationsunderlag på svenska.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90