Möt skolledaren Daniel Söderberg
som med kollegor utvecklar undervisningen på Allbo Lärcenter

Allbo Lärcenter har ansvar för Alvesta kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningar. Där håller Daniel Söderberg och rektorerna tillsammans med skolans fyra förstelärare nu på att skapa sin plan för att systematiskt utveckla kvaliteten i undervisningen – på vetenskaplig grund och med hjälp av verktyget BRAVOLesson. Syftet med detta är bland annat att alla lärare ska bli sedda, kunna se sitt eget hantverk tydligare och känna stolthet. Planen kommer att sträcka sig till slutet av 2021 och har bland annat som mål att lärarna på skolan kollaborativt ska utveckla undervisningen tillsammans som en del av vardagen.

Inom vuxenutbildning har det i många kommuner under många år om möjligt varit ännu större fokus på verksamhetens resurser och kostnader än inom andra skolformer. Nu sätter Allbo Lärcenter ännu tydligare fokus även på kvaliteten i verksamheten.

Planeringen för den här terminen
Detta är Allbo Lärcenters plan för planering och genomförande:

  • HT 2019 – En introduktion till verktyget BRAVOLesson är genomförd och alla lärare har haft till uppgift att först göra en självvärdering med hjälp av Skolinspektionens observationsschema.
  • VT 2020 – En konkret start med fokus på start och slut av lektioner.
  • VT 2020 – Rektorer och förstelärare skapar tillsammans en plan för hur arbetet ska fortsätta i olika steg fram till 2021.

Självvärderingar och statistik
Allbo Lärcenter har valt att arbeta med verktyget BRAVOLesson av olika anledningar. En anledning är att systemet inte är en metod utan gör det möjligt att helt fritt välja arbetssätt och observationsunderlag. BRAVOLesson hjälper också till att automatiskt sammanställa all data så att man med statistik kan se vilka dimensioner av god undervisning som är skolans styrkor och vilka som är viktiga utvecklingsområden. Ett exempel på detta är att självvärderingarna kommer att ge en bild av vad lärarna själva känner att deras styrkor och utvecklingsområden är utan att man kan koppla det till enskilda lärare.

 

“En av anledningarna till att vi har valt BRAVOLesson är att vi ska kunna arbeta på ett GDPR-säkrat sätt. Nu finns informationen på ett ställe med den typ av säkerhet som krävs istället för att det flyter omkring på papper eller i andra it-lösningar som vi använder för annat.

 

Daniel Söderberg, skolledare, Allbo Lärcenter

 

Allbo Lärcener använder dessa observationsunderlag
På Allbo Lärcener har man en skollicens. Det innebär att alla lärare har ett eget konto i BRAVOLesson. På skolan har man tillgång till dessa observationsunderlag till att börja med tillsammans med ett observationsunderlag för fokus på start och slut av lektioner.

Relaterade nyheter