Eklidens skola i Nacka kommun. Har skapat ett observationsschema för mikrobesök på lektioner. Med det har de den här terminen genomfört en mängd lektionsbesök för att skaffa sig en generell bild av undervisningen som underlag för ett kollegialt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare, med fokus på ledarskap och relationer utifrån bland annat Marcus Samuelssons forskning kring ledarskap i klassrummet.

Tre andra exempel på hur skolor och kommuner har börjat använda BRAVOLesson

Söråkers skola i Timrå kommun. Har den här terminen skapat och börjat använda ett observationsschema som följer lektionens kronologi med start i planeringen.

Skellefteå kommun. Har delat upp Skolinspektionens observationsschema i fyra separata delar när man nu tester BRAVOLesson på några skolor.

Plusgymnasiet i Kristianstad. Här har alla lärare egna konton. Nu börjar både skolledning och kollegor att ge feedback till varandra. Man kommer även att använda videofunktionerna i BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90