Vi har satt samman ett paket för rektorer som vill sätta systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. För rektorer som tycker att hela Skolinspektionens observationsschema är för omfattande och istället under två läsår systematiskt vill fokusera på en av de fyra delarna i taget.

Paketet för 9.605 kr för två år, exkl. moms omfattar:

  • Skolinspektionens observationsschema uppdelat i de fyra delarna
  • En 2-årslicens av BRAVOLesson med de fyra delarna inlagda ***
  • En 2-årsplan (mall) för systematiskt fokus på undervisningens kvalitet
  • Möjlighet att lägga in er mall för medarbetarsamtal i BRAVOLesson
  • BRAVOLesson är smidigt och enkelt. Komma-igång-träning ingår.

Fler och fler skolledare och hela kommuner sätter nu systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Den här terminen börjar skolor inom alla skolformer att använda BRAVOLesson i bland annat: Bollnäs, Kristianstad, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Reykjavik. Vår senaste kund, Tierps kommun, har nyligen tecknat en 4-årslicens för alla skolor.

Hälsningar!
från oss på BRAVOLesson

BOKA EN GRATIS 30-MINUTERS WEBBDEMO

*** Kan kompletteras med konton för karriär-/förstelärare eller alla lärare

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90