Measure what matters – ett budskap till skolchefer och rektorer

Just nu läser jag boken Measures what matters av John Doerr. Den handlar om hur flera av världens mest framgångsrika företag har formulerat nyckeltal och samlat data för att fokusera på de viktigaste processerna – de processer som gjort skillnad och dem så framgångsrika.
Inom skolan är alla överens med forskningen om att det är undervisningens kvalitet som gör störst skillnad för elevernas lärande, det vill säga “what matters”. Trots det har fortfarande de flesta kommuner och skolor bara nyckeltal och data om elevernas kunskapsresultat och från elevenkäter. De har inga data om kvaliteten på den process som leder till resultaten, med andra ord inga data om undervisningen.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Om du inte vet hur man tar fram data om undervisningens kvalitet på det sätt som visas på bilden nedan så är du välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj! Då visar vi det.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Så blev ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre
Under frukostwebbinarierna beskriver vi också den metod som lett till att alla lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre på VETENSKAPLIG grund. Vi berättar om resultaten i den kommande forskningsrapporten Så mycket bättresom vi och våra partners, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens inom kort släpper tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcis Samuelsson vid Linköpings Universitet. Läs vår förhandsinformation här

Välkommen! hälsar Mats Rosenkvist
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

USiP pekas ut som en innovation på SETT

USiP är utvalt till Innovation Gallery under SETT Stockholm den 16-18 april.Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) gör det abstrakta konkret och samsyn möjlig. 10 dimensioner i undervisningen som lärare GÖR tillsammans med eleverna när de LÄR. Observationsunderlaget är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder. Det är beprövat av Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer och skapat i samarbete med BRAVOLesson. Genom ett forskningsprojekt har det validerats tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet.
Välkomna till monter A:77. Där kan vi berätta om hur alla 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre med stöd av USiP.
Läs mer här om USiP

– När fler och fler i svensk skola, inklusive Skolverket, sätter mer fokus på undervisningens kvalitet är vi glada att USiP uppmärksammas på SETT. I Sverige har det länge varit en brist att det saknats evidensbaserade underlag för att titta på, prata om och utveckla undervisningen. Vi är stolta över att arbetet tillsammans med våra partners lett till något som uppfattas som ovanligt konkret och användbart, säger Mats Rosenkvist grundare av BRAVOLesson.

Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor Tiundaskolan i Uppsala

“An innovation for Swedish education.
Professor Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Vi har följt skolans “värsta klass” en hel skoldag

Tillsammans med våra partners har vi erfarenheter från mer än 2.500 systematiska lektionsobservationer. De har genomförts på uppdrag av skolor och kommuner. Som en del av det har vi vid några tillfällen blivit ombedda att följa skolans “värsta klass” under en hel skoldag med olika lärare i olika ämnen.
Då har vi observerat lärarnas arbete tillsammans med klassen utifrån det forskning visat är framgångsrikt för studiero, motivation och lärande. Vi har sett lektioner som inte fungerat över huvud taget, lektioner som fungerat sådär och lektioner där det varit studiero och pågått lärande – med samma “värsta klass” samma skoldag.

Vi summerar våra erfarenheterna så här: Det är inte fel på eleverna och det är inte fel på lärarna. Det är dock tydligt att olika lärare tänker och gör olika i sina klassrum. Det innebär samtidigt att de gör/inte gör det som forskning visat är framgångsrikt för elevernas studiero, motivation och lärande. Sådant som går att träna och bli bättre på med små resurser. Läs nedan.

I en serie har vi observerat 504 lärares undervisning i alla klassrum på 30 svenska grundskolor – kommunala skolor och friskolor. Vi *** samlade data som har analyserats i ett samarbete mellan oss som experter och forskare vid Linköpings Universitet. Resultaten visar att:

 • Det finns utbredda och okända brister undervisningen
  Ett exempel: Under 60 procent av lektionerna var det inte fokus på att lära, utan på att göra.
 • Goda nyheter! Alla lärarnas undervisning blev bättre
  När vi besökte 188 av lärarna på 14 skolor en andra gång var ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre. Även de redan skickliga lärarna blev skickligare.

Forskningsrapporten
Läs här en summering av resultaten från den kommande rapporten

Frukostwebbinarier om den framgångsrika metoden och databaserad skolutveckling
Anmäl dig här till det datum som passar bäst
Erbjuds varje fredagsmorgon 07.30-08.00 under april och maj.

*** Allt arbete med observationer och samtal är genomförda av våra partners Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

24 procent av skolledarna inte ansvariga för undervisningens kvalitet

Vi deltog på Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den här veckan. Vi ställde samma fråga till 50 skolledare: Vem är ansvarig för undervisningens kvalitet på din skola? Tolv av de tillfrågade svarade att det var lärarnas ansvar. Övriga ansåg att de själva var det och hälften svarade att de var det tillsammans med lärarna.

Vi har tagit fram en verktygslåda för skolchefer och rektorer som vill ta ansvar. Klicka på länken nedan och se det stöd som vi erbjuder för systematiskt fokus i varje klassrum på detaljerna i undervisningen som forskning visat är mest framgångsrik. Bli en gamechanger för elevernas studiero, motivation och lärande.

Boka ett 60-minuters webbmöte med oss så berättar vi mer och du kan ställa frågor.

Vem är ansvarig?
Vi tolkar Skollagen så här. Hur tolkar du den?

 • Skolchefen är ansvarig för undervisningens kvalitet på varje skola.
 • Rektor är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum.
 • Läraren är ansvarig för undervisningens kvalitet under varje lektion.

Klicka här för att ladda ner vår Infografik (3 sidor)

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Planen som skulle placera svensk skola i toppen av PISA

Planen är en del av verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Forskning vid Stanford University visar att om en nation stöttar och lyfter de 8 procent av lärarna som skapar minst lärande i klassrummet till att bli medelpresterande lärare så skulle det innebära en topplacering för nationen i utvärderingar som PISA. **
Vår inspirationsmall till en Plan för bättre och bättre undervisning innehåller de viktiga detaljerna för hur man leder och organiserar arbetet med att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum på vetenskaplig grund. Om alla skolchefer och rektorer i Sverige skulle leda utvecklingsarbetet enligt planen skulle media inom en snar framtid vara fyllda med positiva nyheter den dag som PISA-resultaten släpps.
På Nordisk Skolledarkongress i Göteborg den 19-20/3 lanserar vi i monter H01:13 Verktygslådan för skolchefer och rektorer som är ansvariga för undervisningens kvalitet i varje klassrum. Inspirationsmallen till en plan är en av delarna i lådan.

Angreppssättet för allt innehåll i lådan skiljer sig från de metoder som varit huvudinslagen i svenska skolmyndigheters och skolors kvalitetsarbete under lång tid: självvärderingar och kollegiala samtal. Angreppssättet i lådan är istället systematiska lektionsobservationer med konkret fokus på det som forskarna kommit fram till att lärare GÖR när elever LÄR.
Lektionsobservationer som ger data för:
– coachande individuella didaktiska samtal med alla lärare
– kollektiva**** reflektioner kring data om kvaliteten på undervisningen på den egna skolan.
På så sätt kan skolchefer och rektorer veta mer, ta ansvar för och tillsammans med lärarna systematiskt bygga kapacitet för skicklig undervisning i varje klassrum. Forskarna kallar det 4:e generationens skolutveckling. ******
Vi kallar det att gå från bedömningsoro till utvecklingsglädje.

Forskningsrapport: ALLA 188 lärarnas undervisning blev signifikant bättre
En annan del i verktygslådan är resultaten från vår kommande forskningsrapport som visar hur ALLA 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre. Forskningsrapporten är ett unikt samarbete mellan forskare och experter. Ett samarbete mellan Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson samt oss, BRAVOLesson och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens.

Ta del av planens innehållsförteckning och se om du vill köpa ett eget ex
Ta del av förhandsinformation om resultaten i forskningsrapporten

_________________________________

 • ** Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Educational Review,
 • **** Kollektivt, till skillnad från kollegialt, lärande innebär lärande som leder till gemensamma nya handlingsmönster (Rönnström & Johansson, 2018, s. 403) .
 • ****** Håkansson, J., & Sundberg, D. (2023).Utmärkt lärare – forskning om lärarskicklighet och vägarna dit. Natur och Kultur.

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90