NYHET! Tisdagar med rektor Jessika Müller

Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Tisdagar med rektor Jessika – anmäl dig till ett datum som passar dig
“Så här utvecklar vi undervisningens kvalitet systematiskt på min skola.”

Som en del av att vi delar med oss av erfarenheter tillsammans med andra experter och forskare startar vi nu med en ny möjlighet för dig. Rektor Jessika Müller har på Trolle Ljungby skola sedan 2019 utvecklat både en professionell kultur och undervisningens kvalitet. Hon är sannolikt en av Sveriges mest konkreta och systematiska skolledare med ett orubbligt fokus på elevernas lärande.
Varannan tisdag mellan klockan 16.10 och 17.00 – se datum nedan – under hösten berättar hon i webbinarier om hur hon tänker och gör samt vad det har lett till.

Jessika kommer att beröra alla fyra delarna ovan och visa hur hon har använt det stöd och de tjänster som BRAVOLesson erbjuder. Hon berättar och du kan fråga.

Följande tisdagar går att boka utan kostnad. Vid bokning och sedan no-show förbehåller vi oss rätten att debitera 900 kr exkl. moms.

3/10 – 17/10 – 7/11 – 21/11 – 5/12

Anmäl dig här

Välkommen! hälsar
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 2. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Skapa samsyn – kring skicklig undervisning på vetenskaplig grund
Del 2 – Systematik och analys – datadriven skolutveckling
Del 3 – Rusta er
Del 4 – Skriv en plan

Hej!

Vid nästan alla kvalitetsdialoger i svensk skola saknas idag data om det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord data om undervisningens kvalitet. Genom att organisera systematiska lektionsobservationer med systemstödet BRAVOLesson kan ni observera, reflektera kring, analysera data om undervisningens kvalitet och utveckla den på vetenskaplig grund. Ni kan komma vidare med det forskarna har pekat på som ett utvecklingsområde för skolan – datadriven skolutveckling.

Se video (1:08 min)
Boka ett webbmöte med oss
Om du missade del 1 – läs här

Lycka till med läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

PS. BRAVOLesson används sedan starten 2017 på fler skolor och i fler kommuner varje termin. Den här veckan startar nya skolor i Uppsala kommun och Linköpings kommun samt tre nya kommuner på Island.

————————————–

FÖR DIG SOM REDAN NU VILL LÄSA MER

Du som är skolchef kan leda Kvalitetsdialoger 2.0 inklusive data för analys av undervisningen och vad den leder till.

Du och dina medarbetare kan börja jämföra hur undervisningen utvecklas med progressionen i elevernas kunskapsutveckling över tid. Ni kan spegla data om undervisningen mot de övriga data ni använder kring elevernas kunskapsutveckling. Som skolchef kan du leda rektorernas fokus på undervisningens kvalitet.

Du som är rektor kan också ha interna workshops med lärarna om samma data. Workshops som vi, av egna erfarenheter tillsammans med rektorer och lärare, vet förändrar samtalet om undervisningen.
Från “hur undervisar jag?” till även “hur undervisar vi på vår skola?” och till samtal om viktiga detaljer av undervisningen vid kaffemaskinen. Från oro till utvecklingsglädje. Som rektor kan du organisera lärarnas fokus på undervisningens kvalitet.

————————————–

Ny statistikfunktion – perfekt för Kvalitetsdialoger 2.0.
Nu släpper vi i BRAVOLesson en ny funktion som gör att du som skolchef och skolledare på en vy kan följa:
– processerna för att utveckla undervisningens kvalitet
– progressionen i undervisningens kvalitet

 

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

Ett nytt läsår har startat och Skolverket har beskrivit krisläget i svensk skola. Deras åtgärdsförslag är av samma karaktär som tidigare när man under många år stöttat svensk skola för ökad likvärdighet.

Vi har tagit fram en ny reflektions- och inspirationsskrift som pekar på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande: kvaliteten på allalärares undervisning. Med andra ord den ordinarie undervisningen som pågår varje skoldag och totalt blir 100 miljoner lektioner per läsår.
Undervisningen är inte i fokus i skoldebatten. I den nya skriften har vi sammanställt några av de många rapporter som visat att den inte är i fokus i många skolors kvalitetsarbete heller.

Den 25/8 beskrev Skolverkets generaldirektör krisen i svensk skola på DN Debatt med att vi i Sverige inte har en skola för alla elever. Generaldirektörens åtgärdsförslag var i stort desamma som tidigare inklusive att flytta de skickligaste lärarna till de mest utsatta skolorna. Något som ännu inte varit framgångsrikt i Sverige och inte i några andra länder heller.

“We choose to go to the Moon”
Nu föreslår vi att någon pekar ut riktningen med en vision för skolan i kunskapsnationen Sverige. Det skulle kunna göras i stil med ett av president John F Kennedys många tal som av retorikforskare lyfts fram som mästerverk i ledarskap. Exempelvis: talet han höll vid Rice University i september 1962 – “We choose to…”

“Vi väljer att systematiskt fokusera på skicklig undervisning på vetenskaplig grund i varje klassrum.”

Ladda ner här: 6 tankeväckande rapporter för skoldebattörer och för dig som är ansvarig för undervisningens kvalitet i varje klassrum

För mer information
Mats Rosenkvist, BRAVOLesson, 0709-574780
mats@bravolesson.se

www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 1. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du (se video)

Del 1 – Samsyn med lärandefokus
Del 2 – Systematik
Del 3 – En plan
Del 4 – Kompetensutveckling

Hej!

Om alla på din skola/dina skolor hade samsyn kring de viktiga detaljerna av skicklig undervisning på vetenskaplig grund. Vad skulle då hända under det nya läsårets 178 skoldagar och 1000-tals lektioner? Hur mycket mer lärande skulle lektionerna på din skola leda till när undervisningen utvecklades? Och sedan med fortsatt fokus efter år 2 och år 3? Hur skulle det påverka lärarnas arbetsglädje och deras yrkesstolthet?
Vi har observerat mer än 2000 lektioner på svenska skolor sedan 2017 och skapat observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (se video 1:25 min). Det är ett väsentligt stöd för dig och dina kollegor att nå samsyn och systematiskt utveckla undervisningen i varje klassrum.

I princip alla skolledare och lärare i Sverige har tillsammans fortfarande en utmaning kring detta. Med andra ord, att nå samsyn kring den undervisning som forskarna visat leder till studiero, motivation och lärande. Den undervisning som i sig är kompensatorisk.

Londons skolors vände sina elevresultat på 2000-talet och når 20 år senare fortfarande hög måluppfyllelse. Deras skolutvecklingsstrategi ovan har sedan lett till utveckling och lärande även i andra länder, t.ex. Kanada. Visst är den lite som ren “skolutvecklingspoesi”.
Utifrån deras strategi var sedan det första som de gjorde att enas om ett observationsunderlag som beskrev evidensbaserad undervisning. Därefter utbildade de alla skolledare och nyckelpersoner till att bli förtrogna med det. Nästa steg var att besöka varje klassrum systematiskt. De observerade, reflekterade, finslipade och spred best practice tillsammans med fokus på samma viktiga detaljer i undervisningen under flera läsår.

Se video här
Läs mer och beställ här
Läs om och boka utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare

Lycka till med det nya läsåret!
önskar Team BRAVOlesson

———————————-

Undervisningsskicklighet i praktiken används idag på nästan 100 skolor och i flera hela kommuner.
Två röster om det:

“Dessutom har vi tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, Bitr. rektor på Tiundaskolan i Uppsala

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, tidigare FoU-chef, Norrköpings kommun

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

2 sätt för skolledare att få en konkret bild av undervisningens kvalitet i varje klassrum – redan i december 2023

Hej!

Nu startar ett nytt läsår med 1000-tals lektioner för elevernas lärande på varje skola. Inför det nya läsåret är det sannolikt viktigare än någonsin att ha fokus på det som har störst påverkan på elevernas studiero, motivation och lärande. Med andra ord, att säkerställa de viktiga detaljer som forskning tydligt är överens om leder till detta – undervisning på vetenskaplig grund.

Två sätt att ha en konkret bild av undervisningens kvalitet redan i december 2023 – eller i juni 2024
Vi erbjuder hjälp för att du och dina medarbetare tillsammans ska ha fokus på undervisningens kvalitet och kunna utveckla den systematiskt läsår efter läsår. Stödet innebär också att ni samtidigt kommer att arbeta med att skapa utvecklingsglädje i organisationen.
Båda alternativen innebär att alla lärare får minst ett lektionsbesök och didaktiskt samtal. Det leder till data för analys, diskussion och kollektivt lärande för utveckling samt en start för samsyn kring Undervisningsskicklighet i praktiken.

Kontakta oss med frågor eller för att komma igång.

Lycka till inför det nya läsåret!
hälsar Team BRAVOLesson

 

Så här mycket bättre blev undervisningen på skolorna i Uppvidinge kommun som valde alternativ 2

Läs mer här

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90