Tidskalkylator för rektorer och skicklig undervisning

Hur mycket tid går det åt per vecka för att sätta systematiskt fokus på skicklig undervisning?

Den frågan har vi fått från både skolchefer och rektorer. Vi har skapat Tidskalkylatorn för att svara på frågan och för att stötta den utveckling som nu pågår i svensk skola. Fler och fler skolor och kommuner prioriterar systematiskt fokus på undervisningens kvalitet för elevernas lärande och lärarnas arbetsglädje genom lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Ett exempel: Det går åt 1,3 timmar per vecka för rektor på en skola med 21 lärare där hen har organiserat och delar på arbetet tillsammans med en förstelärare. Varje lärare får under läsåret 2 besök med påföljande reflekterande didaktiska samtal om 30 minuter. Skolledningen har satt av 10 timmar per läsår för att tillsammans planera och analysera arbetet.

Kalkylatorn visar att det är möjligt för alla att prioritera det som har störst påverkan på elevernas lärande – undervisningen. Skolan behöver komma bort ifrån myten att det inte finns tid för att fokusera på detta arbete. Vi på BRAVOLesson möter fortfarande många rektorer och skolchefer som säger “vi har inte tid med detta nu, vi måste först…”.

Räkna ut för din skola med Tidskalkylatorn.

Beakta att lärare i genomsnitt har 104 timmars kompetensutveckling som del av sitt avtal vid ferietjänst. Kärnan i skolans kvalitetsarbete är dessutom, utifrån rektors ansvar, att utveckla och säkerställa likvärdig samt skicklig undervisning  i varje klassrum.

Definition: Skicklig undervisning = effektiv undervisning som leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

———————————–

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, telefon 0709-574780, mats@bravolesson.se, www.bravolesson.se 

PS. Räkna gärna även med Lektionsräknaren

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Svensk skola flyttar fokus och BRAVOLesson växer

Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år.

Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter systematiskt fokus på skicklig undervisning för lärande och startar med BRAVOLesson under höstterminen. På senare tid har dessutom exempelvis Norrköping, Oxelösund och Trelleborg valt att utöka användningen av BRAVOLesson till fler eller alla skolor i kommunen. Trelleborg och Sundbyberg är exempel på kommuner som även startar piloter inom förskolan. De kommer alla att ha stöd för att arbeta mer systematiskt kring lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning.

– I början av vårterminen lanserade vi en väsentlig nyhet för svensk skola – ett nytt extremt konkret forskningsbaserat observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget är baserat på mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017. Det har ökat intresset för våra tjänster ytterligare. Många skolor och kommuner har redan valt det nya underlaget och under augusti kommer ytterligare 50 skolor att börja använda det, säger Mats Rosenkvist.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
säger Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, telefon: 0709-574780www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Elevernas förväntningar på Sveriges lärare det här läsåret

Forskning kring och intervjuer med elever har visat vad de förväntar sig av sina lärare som stöd för att lära. Det motsvarar den breda och djupa forskning som under de senaste decennierna återkommande visat vad som karaktäriserar skicklig undervisning som leder till lärande i klassrummet.
Efter mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017 finns nu det elever förväntar sig och det forskare kommit fram till beskrivit mer konkret än någonsin tidigare som iakttagbara läraraktiviteter. De är beskrivna på fyra nivåer för tio olika dimensioner i det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken.

Det är ett viktigt material för rektorer och lärare som vill se, prata om och utveckla skicklig undervisning det kommande läsåret. Det hjälper lärare att omsätta vetenskaplig grund i praktisk handling. Många skolor och kommuner har redan under vårterminen börjat använda det tillsammans med sina lärare. Underlagets tydlighet med iakttagbara läraraktiviteter har också lett till intresse i andra länder.

Läs mer och beställ här. Engångskostnad från 5.900 kr per skola.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogiska ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

Innovation in Swedish education
Prof. Sir George Berwick, hjärnan bakom Londons skolors turnaround

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För skolchefer som vill rusta sig själva och rektorerna

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som är skolchef leder och möjliggör rektorernas arbete med systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Med statistik gör du det även till en del av era löpande kvalitetsdialoger. Tillsammans följer ni med statistik upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förbättras över tid på varje skola och i hela organisationen. 

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder. 

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som skolchef kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som övergripande pedagogisk ledare
 • Rusta rektorerna för att hantera de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematik
 • Leda rektorerna för att organisera och genomföra arbetet på sina skolor systematiskt och på vetenskaplig grund
 • Lägga till undervisningen som en del i era kvalitetsdialoger med data på skol- och kommunnivå
 • Säkerställa att arbetet som ni kommit överens om blir genomfört på varje skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 22/6, den 29/6 och den 10/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.

Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

För rektorer som vill rusta sig själva för sin roll

I det här frukostwebbinariet går vi igenom hur du som rektor organiserar lärarnas systematiska fokus på undervisningens kvalitet. Skapa samsyn och förtroende. Gör arbetet tillsammans konkret så att det känns meningsfullt för varje lärare. Följ upp hur undervisningens kvalitet och lärarnas styrkor samt utvecklingsområden förändras över tid på din skola.

Vi går även igenom de olika utbildningar och det stöd vi erbjuder.

Innehåll:
Vi kommer att visa hur du som rektor kan:

 • Flytta organisationens fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas studiero och lärande
 • Rusta dig själv för din roll som pedagogisk ledare
 • Skapa tillit och förtroende – en organisation där klassrumsdörrarna är öppna
 • Kalibrera och skapa samsyn kring vad som är kvaliteter i undervisningen på vetenskaplig grund
 • Tackla de 4 + 2 utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning
 • Organisera arbetet – skriv en plan för bättre och bättre undervisning
 • Få statistik för skolutveckling – se styrkor och utvecklingsområden i undervisningen på din skola

Välkommen!

Sommarhälsningar!
Team BRAVOLesson

ANMÄL DIG SÅ HÄR
Vi erbjuder webbinariet den 21/6, den 27/6 och den 9/8.

Anmäl dig med ett mail till info@bravolesson.se – skriv vilket datum som passar dig.

På morgonen när du är pigg och innan dina möten startar.
Webbinariet hålls mellan 07.30 – 08.30. Det är utan kostnad och kommer att genomföras i dialogform för att deltagarna ska kunna ställa frågor och få ut mesta möjliga av webbinariet. Begränsat antal platser.

Är man anmäld och sedan inte dyker upp förbehåller vi oss rätten att debitera 400 kr exkl. moms.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90