5 frågor att svara på för att systematiskt utveckla undervisningen nästa läsår

2022 lanserade vi observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP). Ett stöd för att svara på de sannolikt mest obesvarade frågorna i svensk skola – frågorna för att nå samsyn om vad som är framgångsrik och skicklig undervisning. Med andra ord, den undervisning som forskarna kommit fram till leder till studiero, motivation och lärande.

Den mest kraftfulla sommargåvan till dina lärare
Ge något som kommer att påverka din skola, alla lärarna och alla eleverna inför och under nästa läsår
Köp rättigheterna till underlaget och ge en bok till varje lärare.
Det är sannolikt den mest kostnadseffektiva förbättringsåtgärden i tider med begränsade budgetar. Att systematiskt tillsammans sätta konkret fokus på det som alla är överens om har störst påverkan för elevernas lärande – undervisningen.

Läs mer och beställ här
Läs mer om hur vi kan rusta er som är skolchefer och rektorer

Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) är skapat och beprövat tillsammans med våra samarbetspartners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer. Det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteter. Det är under det senaste året validerat genom ett forskningsprojekt tillsammans med Bitr. prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet.

Används på skolor och i kommuner över hela landet
“Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor på Tiundaskolan i Uppsala

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Hur mycket lärande skapar lärarna på din skola?

De tio procent skickligaste lärarna skapar 1,5 läsårs lärande per läsår medan de tio procent av lärarna som skapar minst lärande enbart skapar 0,5 läsårs lärande per läsår.
Med andra ord, två elever som startar med samma kunskaper och förmågor, kan hamna på helt olika kunskapsnivå efter ett läsår enbart beroende på vilken lärare de blivit tilldelad. Om ett läsår med samma lärare följs av ytterligare dåliga läsår kan det resultera i att eleven får kunskapsluckor som inte går att återhämta.

Detta har forskning vid Stanford University visat (Hanushek, 2011) – forskning som inte fått så mycket uppmärksamhet i Sverige. Forskning som bekräftar det som alla svenska elever, föräldrar, lärare och skolledare känner till om sin skola – vissa lärare skapar mer lärande än andra.
Det är hög tid att sätta fokus på undervisningens kvalitet. Vi kan hjälpa er att utveckla skicklig undervisning i varje klassrum!

Första dagen med dina lärare i augusti
Är du skolchef eller rektor som vill att första dagen med lärarna i augusti ska ha temat Detta GÖR en skicklig lärare när eleverna LÄR. Då kan du boka en hel- eller halvdag som handlar om det som är skickligt (och konkret iakttagbart) enligt 120 forskare i Sverige och 14 andra länder. Vi och våra partners Skolkompaniet/Fibbla Kompetens har genomfört 2.500 systematiska lektionsobservationer i svenska klassrum för att kunna beskriva de iakttagbart skickliga läraraktiviteterna. Att sätta fokus på det kan bli starten till att du tillsammans med lärarna systematiskt börjar utveckla skicklig undervisning i varje klassrum.
Läs mer här

Boka utbildningen Detta GÖR en skicklig lärare här

Frukostwebbinarier – tema: så utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Varje fredag under april och maj mellan 07.30-08.00 håller vi frukostwebbinarier. Då går vi igenom innehållet i vår verktygslåda för skolchefer och rektorer som ska leda och organisera utvecklingsarbetet.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Vårhälsningar!
från Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

50 procent av besökarna på SETT hade inget svar på den här frågan

Vi ställde samma fråga till 100 besökare på Kistamässan under SETT i förra veckan – den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande.
Frågan löd så här: När du besöker ett klassrum, hur ser du att det pågår skicklig undervisning på vetenskaplig grund? Vetenskaplig grund innebär undervisning som är framgångsrik och leder till studiero, motivation och lärande.

Så här svarade en blandning av skolchefer, rektorer och lärare:

  • 54 procent: “Det var en bra fråga.”, “Det var en jobbig fråga!” eller liknande.
  • 30 procent: “Det ser man på att eleverna är aktiva/engagerade.” eller liknande.
  • 16 procent svarade med något som man kan se att läraren gör, exempelvis: “ställer utmanande frågor”, “arbetar språkutvecklande” eller “har tydliga rutiner”.

Detta är inget blame-game men vi måste fokusera mer på att utveckla kvaliteten på undervisningen i svensk skola. Något som många intresserade besökare på SETT höll med om.

Eftersom skolan i Sverige enligt skollagen ska utgå ifrån vetenskaplig grund så är en bra start att de som arbetar i skolan är förtrogna med vad forskarna kommit fram till. Det vill säga, att lärare GÖR när elever LÄR. och sedan fokuserar på samt utvecklar det.

För det ändamålet har vi och våra partners** skapat ett stöd: Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med iakttagbara framgångsrika läraraktiviteter. Det är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder, beprövat genom en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och validerat under ett forskningsprojekt tillsammans med forskare vid Linköpings Universitet ****. USiP används idag på mer än 100 skolor och i hela kommuner. Det utsågs till en av innovationerna på årets SETT.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Tema: Skicklig undervisning i varje klassrum
Välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj!
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

** Skolkompaniet/Fibbla Kompetens
**** Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Measure what matters – ett budskap till skolchefer och rektorer

Just nu läser jag boken Measures what matters av John Doerr. Den handlar om hur flera av världens mest framgångsrika företag har formulerat nyckeltal och samlat data för att fokusera på de viktigaste processerna – de processer som gjort skillnad och dem så framgångsrika.
Inom skolan är alla överens med forskningen om att det är undervisningens kvalitet som gör störst skillnad för elevernas lärande, det vill säga “what matters”. Trots det har fortfarande de flesta kommuner och skolor bara nyckeltal och data om elevernas kunskapsresultat och från elevenkäter. De har inga data om kvaliteten på den process som leder till resultaten, med andra ord inga data om undervisningen.

Webbinarium varje fredag under april och maj
Om du inte vet hur man tar fram data om undervisningens kvalitet på det sätt som visas på bilden nedan så är du välkommen på något av våra frukostwebbinarier 07.30-08.00 varje fredag under april och maj! Då visar vi det.
Anmäl dig till det datum som passar bäst här

Så blev ALLA 188 lärarnas undervisning signifikant bättre
Under frukostwebbinarierna beskriver vi också den metod som lett till att alla lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre på VETENSKAPLIG grund. Vi berättar om resultaten i den kommande forskningsrapporten Så mycket bättresom vi och våra partners, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens inom kort släpper tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcis Samuelsson vid Linköpings Universitet. Läs vår förhandsinformation här

Välkommen! hälsar Mats Rosenkvist
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

USiP pekas ut som en innovation på SETT

USiP är utvalt till Innovation Gallery under SETT Stockholm den 16-18 april.Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) gör det abstrakta konkret och samsyn möjlig. 10 dimensioner i undervisningen som lärare GÖR tillsammans med eleverna när de LÄR. Observationsunderlaget är baserat på 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder. Det är beprövat av Skolkompaniet/Fibbla Kompetens genom 2.500 systematiska lektionsobservationer och skapat i samarbete med BRAVOLesson. Genom ett forskningsprojekt har det validerats tillsammans med Prof. Joakim Samuelsson och Bitr. prof. Marcus Samuelsson vid Linköpings Universitet.
Välkomna till monter A:77. Där kan vi berätta om hur alla 188 lärarnas undervisning på 14 skolor blev signifikant bättre med stöd av USiP.
Läs mer här om USiP

– När fler och fler i svensk skola, inklusive Skolverket, sätter mer fokus på undervisningens kvalitet är vi glada att USiP uppmärksammas på SETT. I Sverige har det länge varit en brist att det saknats evidensbaserade underlag för att titta på, prata om och utveckla undervisningen. Vi är stolta över att arbetet tillsammans med våra partners lett till något som uppfattas som ovanligt konkret och användbart, säger Mats Rosenkvist grundare av BRAVOLesson.

Vi har tillsammans börjat prata samma ”språk” om undervisningen.”
Maria Franzén, rektor Tiundaskolan i Uppsala

“An innovation for Swedish education.
Professor Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90