Bright Friday erbjudande bara idag – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – 30%

Just idag, fredag den 24/11. Fram till midnatt kan du beställa Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) med 30 procents rabatt. USiP baseras på mer än 120 olika forskares insikter.

Den stora fördelen med underlaget är att det innehåller iakttagbara läraraktiviteter – vad skickliga lärare GÖR när elever lär – så att ni på er skola kan se, reflektera kring och utveckla detaljerna i undervisning som leder till studiero, motivation och lärande.

”Det nya underlaget bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, f.d. FoU-chef, Norrköpings kommun

Se video här (1:25 min)
Beställ smidigt här före 24.00 ikväll

PS. Läs här om vilka spännande resultat vi presenterade tillsammans med Bitr. Prof. Marcus Samuelsson och Prof. Joakim Samuelsson vid Linköpings Universitet tidigare i veckan.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Så blev alla lärarnas undervisning bättre – systematiskt

Tid22 November 2023 13:15 – 15:00
Plats: Linköpings Universitet Sal I:207 (Forskaren) samt via webben

 

Tema: Professionsutveckling i praktiken. Förbättrad undervisning som ett resultat av observationer och coachande samtal

Analysen av för- och efterobservationer visar på betydande utveckling. Seminarierna diskuterar hur förändringen av lärares sätt att undervisa skickligare kan påverka elevernas kunskapsresultat och skolkulturen i Sverige, berättar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson.

  • 500 observationer i alla klassrum på 30 skolor visar på utbredda och okända brister i undervisningen
  • Systematiska observationer och coachande samtal leder till att alla lärares undervisning utvecklas och blir bättre

Den 22/11
Forskningsbakgrund, genomförande, analys och resultat
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.00-15.30.
Anmäl dig här.

Den 31/1
Den färdiga rapporten presenteras och diskuteras
Seminariet på plats: 13.15-15.00 Webbsänd summering: 15.30-16.00.
Anmäl dig här.

Olika serier av data från arbetet med Observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken (USiP) har analyserats vid Linköpings Universitet. USiP har utvecklats i en process med 2.500 systematiska lektionsobservationer och didaktiska samtal med lärare. Observationsunderlaget utgår från mer än 100 olika forskares resultat under de senaste decennierna om vad som leder till studiero, motivation, lärande och kunskapsutveckling.

Vid två olika seminarier i Linköping kommer följande att presenteras och diskuteras:

  • Forskningsbakgrunden till de 10 dimensionerna av skicklig framgångsrik undervisning
  • Så har lektionsobservationer och didaktiska coachande samtal genomförts
  • Detta har analysen av data från arbetet visat
  • Frågor och diskussion
Delta på plats i Linköping eller i en 30-minuters webbsänd summering/intervju efteråt vid samma datum.

Välkommen!
hälsar Bitr. Prof. Marcus Samuelsson
och övriga deltagare: Prof. Joakim Samuelsson samt Bernt Friberg, Urban Hansson och Mats Rosenkvist från Fibbla Kompetens/Skolkompaniet/BRAVOLesson.
BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Ladda hem det viktiga innehållet i en plan för bättre och bättre undervisning

NYHET! Växjöföretaget BRAVOLesson har skapat en inspirationsmall för den plan som många skolor och kommuner inte har – en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får man mer studiero, motiverade elever och lärande.

– Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller på Trolle Ljungby skola.
Planen är en bärande del i vår uppskattade skolchefs- och rektorsutbildning, berättar Mats Rosenkvist, BRAVOLesson.

Innehållsförteckningen – bilden överst – hittar du kostnadsfritt här
Beställ och ladda ner hela planen här

Pris: 1.250 kr, exkl. moms.

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

Del 4. Du som har ansvar för undervisningens kvalitet i varje klassrum – så här gör du

Del 1 – Skapa samsyn – läs del 1 här  
Del 2 – Systematik och analys – läs del 2 här  
Del 3 – Rusta dig – läs del 3 här  
Del 4 – Skriv en plan – för bättre och bättre undervisning

——————————–

NYHET!
Vi har skapat en inspirationsmall för en Plan för bättre och bättre undervisning. Den innehåller de viktiga detaljerna som gör att arbetet blir systematiskt, framgångsrikt och att lärarna känner att det är meningsfullt. Allt har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. På köpet får ni mer studiero, motiverade elever och lärande.

Vi har haft förmånen att handleda många skolchefer och rektorer kring en guide för detta som vi tog fram 2018. Nu har vi tagit guiden ett steg längre – till en plan. Dessutom har vi anställt en av rektorerna, Jessika Müller.

Beställ och ladda ner planen här

Vässa dina kunskaper – så här utvecklar du skicklig undervisning i varje klassrum
Anmäl dig här till något av våra kostnadsfria frukostwebbinarier.
Välj mellan den 14/11, 21/11 eller 29/11
PS. Jessika Müller deltar

——————————–

Ladda ner en summering av den här serien del 1 – 4 – se infografiken nedan

Hälsningar från oss på
Team BRAVOLesson
och våra partners

Bitr. Prof. Marcus Samuelsson, Linköpings Universitet | Dr. Howard Pitler, Emporia State University, USA | Prof. Sir George Berwick, England | OLEVI International, England | Skolkompaniet/Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90

En av Sveriges mest undervisningsfokuserade rektorer börjar för Team BRAVOLesson

BRAVOlesson är idag ett kluster med experter och forskare med fokus på att utveckla undervisningsskicklighet. Från och med nu ingår Jessika Müller som anställd i BRAVOLesson. Hon fortsätter att vara en undervisnings- och lärandefokuserande rektor på Trolle Ljungby skola i Skåne, men en dag i veckan (tisdagar) kommer hon nu att ge konkreta råd till andra skolledare och skolutvecklare. Hon kommer att dela med sig av om hur man sätter systematiskt fokus på undervisningen – om hur man tillsammans med lärarna utvecklar den och en professionell kultur med fokus på lärande.

Boka 1-timmas rådgivning här och ställ frågor till Jessika – kostnadsfritt

– En konkret åtgärd som jag har varit extremt nöjd med är att jag har frigjort en klocktimma per vecka och säkerställt att vi pratar om undervisning under min ledning, säger Jessika Müller.

– Svensk skola sätter nu mer och mer fokus på att utveckla undervisningens kvalitet. Då känns det bra att stärka teamet med en skolledare som framgångsrikt gjort verkstad av det som forskning återkommande pekar på är viktigast för eleverna. Jessika är en ovanligt systematisk, konkret och positiv skolledare. Det här kommer att bli kul, säger Mats Rosenkvist, grundare av BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90