I februari började skolor använda Sveriges nya evidensbaserade observationsunderlag för att se, prata om och utveckla skicklig undervisning som leder till lärande – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget har prövats under mer än 1800 lektionsobservationer sedan 2017.
De många observationerna visade att för 9 av 10 lärare är det viktigaste utvecklingsområdet att uttrycka lärandemål – inte bara vad som ska göras under lektionen utan vilket lärande det ska leda till – och att sedan kontrollera att eleverna har förstått lärandemålen. En högaktuell detalj i undervisningen med tanke på de nya kursplanerna som börjar gälla nästa läsår.

Varje vecka väljer nu skolor och kommuner det nya underlaget för att långsiktigt utveckla undervisningens kvalitet. Här är två röster från de som använt underlaget redan den här terminen.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef UBK, Norrköpings kommun

”Mina lärare och jag har systematiskt arbetat med Skolinspektionens observationsschema, men möjligheterna att komma vidare med det är nu uttömda. Med det nya underlaget kan vi fortsätta att utveckla vår undervisning. Vi pratar nu mer om lärandet än bara görandet.”
Jessika Müller, rektor på Trolle Ljungby skola

Den största fördelen med det nya observationsunderlaget är att det innehåller konkreta iakttagbara läraraktiviteterna som beskriver fyra olika nivåer av skicklig undervisning för var och en av underlagets tio dimensioner. Se exemplet för den första dimension på bilden ovan: Mål som utgångspunkt för lärande. Dimensioner som svensk och internationell forskning gång på gång över tid visat leder till lärande. Exemplet visar också att underlaget inte har några bedömningsord (“… i ganska hög grad… i mycket hög grad”) som andra observationsunderlag vanligtvis har och som i princip ingen har någon samsyn kring.

Läs mer om underlaget och beställ här
för din skola och alla lärarna – bästa sommarläsningen i hängmattan inför kollegialt lärande nästa läsår.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90