Fler och fler skolor och kommuner flyttar fokus från eleverna till undervisningens kvalitet för eleverna. Kundbasen för app-webb-video-lösningen BRAVOLesson fortsätter därmed att växa år för år.

Många enskilda skolor gör som Farsta grundskola i Stockholm. De sätter systematiskt fokus på skicklig undervisning för lärande och startar med BRAVOLesson under höstterminen. På senare tid har dessutom exempelvis Norrköping, Oxelösund och Trelleborg valt att utöka användningen av BRAVOLesson till fler eller alla skolor i kommunen. Trelleborg och Sundbyberg är exempel på kommuner som även startar piloter inom förskolan. De kommer alla att ha stöd för att arbeta mer systematiskt kring lektionsobservationer och kollegialt lärande för att utveckla skicklig undervisning.

– I början av vårterminen lanserade vi en väsentlig nyhet för svensk skola – ett nytt extremt konkret forskningsbaserat observationsunderlag – Undervisningsskicklighet i praktiken. Underlaget är baserat på mer än 1800 systematiskt genomförda lektionsobservationer sedan 2017. Det har ökat intresset för våra tjänster ytterligare. Många skolor och kommuner har redan valt det nya underlaget och under augusti kommer ytterligare 50 skolor att börja använda det, säger Mats Rosenkvist.

För rektorer är det ett verktyg för att på riktigt kunna vara pedagogisk ledare. Redskapet är tankeväckande, tydligt och enkelt att använda. Det bidrar till det kollegiala lärandet – vi blir bättre på att undervisa!”
säger Kajsa Andersson-Lundblad, FoU-chef, UBK Norrköpings kommun

För mer information kontakta: Mats Rosenkvist, mats@bravolesson.se, telefon: 0709-574780www.bravolesson.se

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90