Skicklig undervisning i klartext. Det innebär att nu kan lärare och skolledare konkret se, prata om och tillsammans utveckla skicklig undervisning som leder till lärande på vetenskaplig grund. Sveriges nya observationsunderlag heter Undervisningsskicklighet i praktiken och bygger på mer än 1800 genomförda lektionsbesök samt därpå följande samtal med varje lärare. Det är ett användarvänligt underlag för att enskilt och tillsammans titta på och reflektera kring undervisning och vad den leder till. Det innehåller inga bedömningsord utan beskriver undervisningens kvalitet i olika utvecklingssteg.

En katapult för kollegialt lärande
Underlaget innehåller 10 dimensioner som leder till lärande och varit återkommande i forskningen över tid och på senare tid oavsett var i världen forskningen bedrivits. För varje dimension finns en mängd exempel från forskningsbakgrunden och varför dimensionen ingår i uppdraget för svensk skola med de korta texterna från styrdokumenten för Gru, Gy och Vux. Ett innehåll som får katapultliknande positiva effekter för det kollegiala lärandet på din skola.

Ladda ner hela kapitlet för dimension 1. Mål som utgångspunkt för lärande

Boka gärna utbildningen Vad GÖR en skicklig lärare?

De senaste veckorna har bland annat Örkelljunga kommun valt underlaget för alla sina skolor och Tiundaskolan i Uppsala skaffat ett ex av boken till varje lärare.

Hälsningar från
Team BRAVOLesson och våra partners
Skolkompaniet och Fibbla Kompetens

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90