PRESSMEDDELANDE –

Fler och fler skolor och kommuner sätter systematiskt fokus på undervisningens kvalitet. Något som sannolikt aldrig har varit viktigare än efter tre terminer med pandemi och en lärandeskuld.
När det nya läsåret startar systematiserar flera nya kunder inom alla skolformer sitt fokus och interna arbete tillsammans med lärarna i verktyget BRAVOLesson. Arbete på vetenskaplig grund kring frågor som: hur genomförs undervisningen, vad leder den till, hur kan den utvecklas och leder vårt fokus till att undervisningen utvecklas?

Kommuner och skolor som exempelvis Norrköping, Oxelösund och Åmål samt Thorén Business School i Malmö, Grimslövs Folkhögskola och Olympicaförskolorna har på senare tid bestämt sig för BRAVOLesson på olika nivåer. Dessutom har Ludvika kommun nu avslutat en upphandling och förnyat sitt avtal från 2018. De ska fortsätta att utveckla sitt arbete med fokus på undervisningen och för det ett konto i BRAVOLesson för alla rektorer och lärare.

– Olika undersökningar under de senaste tio åren har visat att den svenska skolans kultur generellt inte omfattar att man tittar på och utvärderar undervisningens kvalitet. Vi märker att detta håller på att ändras. Det är helt logiskt eftersom alla i hela världens skolsamfund och forskningen är överens om att det är undervisningen som har störst påverkan på elevernas lärande. Sedan starten med BRAVOLesson 2017 växer intresset och antalet kunder för varje läsår. Under våren har även nästan 20 skolor på Island valt vårt verktyg, berättar Mats Rosenkvist som har skapat BRAVOLesson.

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90