Del 1 
Kunskapsgymnasiernas systematiska fokus på undervisningen

Kunskapsgymnasierna har fokus på kärnan i skolans kvalitetsarbete.
Rektor och biträdande rektor kommer att genomföra observationer nu under vecka 41 samt under vecka 17 på vårterminen. Minst 7 av 10 lärare ska hinna observeras på respektive skola under de veckorna. Resultatet från observation 1 kommer att analyseras med hjälp av BRAVOLesson. Styrkor och utvecklingsområden kommer att definieras och användas i arbetet med skolornas systematiska undervisningsutveckling, samt sättas i relation till aktiviteterna i skolornas kvalitetsplaner.

Resultatet från observation 2 under vårterminen kommer sedan att användas för att se för vilka delar av undervisningen som utvecklingsarbetet leder till förbättringar jämfört med observation 1.
Utöver dessa två observationstillfällen kommer man att genomföra löpande lektionsobservationer.

      – Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är alltid att öka elevernas måluppfyllelse. För att nå detta är syftet att tillsammans utveckla undervisningen på ett systematiskt och strukturerat sätt, berättar Petter Enlund, Projekt- och utvecklingsledare på Pedagogik- och utvecklings-avdelningen, Kunskapsgymnasiet.

Den här terminen börjar arbetet med att:
1. Lektioner har spelats in på video. Dessa observerar rektorerna från de sju skolorna tillsammans med hjälp av verktyget BRAVOLesson för att diskutera och kalibrera hur man uppfattar vad som är kvalitet i de olika dimensionerna av god undervisning enligt Kunskapsgymnasiernas underlag för lektionsobservationer.
2. Alla rektorer och biträdande rektorer får egna konton och en introduktion till BRAVOLesson.
3. Under vecka 41 genomförs lektionsobservationer på varje skola.

Redan mot slutet av fredags-eftermiddagen V41 får alla rektorerna och Petter Enlund möjlighet att börja analysera statistiken i BRAVOLesson. Hur ser undervisningen ut på respektive skola? Hur ser den ut totalt?

      – Observationerna är tänkta att fungera som ett bra underlag för undervisningsutvecklande samtal på de egna skolorna, men också mellan skolors lärare och rektorer samt mellan lärare och lärare, säger Petter Enlund.

Nästa del om Kunskapsgymnasiernas systematiska arbete kommer att handla om insikter efter V41 och om deras underlag för observationerna – på vetenskaplig grund.

Vill ni också arbeta systematiskt? Ladda ner vår guide.

Detta är BRAVOLesson

BRAVOLesson logo

Skicklig undervisning i varje klassrum

 

+46 (0)10 - 516 40 90